Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2019 год

Заключение к проекту закона Украины от 15.09.2018 № 9000
Дата рассмотрения: 19.09.2018 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на відповідність вимогам Конституції України та чинного законодавства України, вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

Загальні зауваження

1. У законопроекті (зокрема, у ст. ст. 25, 29 пунктах 3 - 6 "Прикінцевих положень") продовжена багаторічна негативна практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства, зміни правого регулювання відносин, ніж передбачено ними, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України. Зокрема, до них належать рішення від 9 липня 2007 р. N 6-рп/2007, згідно з яким зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України шляхом внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України, а також від 22 травня 2008 р. N 10-рп/2008, в якому Конституційний Суд України визначив, що "законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони".

Відповідного змісту правова позиція була сформульована в Рішенні Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 р. N 22-рп/2010, в якому з урахуванням правових позицій, висловлених у рішеннях від 9 липня 2007 р. N 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 р. N 10-рп/2008, визнані неконституційними положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", якими внесено зміни та доповнення до ряду законодавчих актів, а також встановлено правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України.

2. Головне управління звертає увагу на те, що проект Державного бюджету України на 2019 рік містить положення, які можуть призвести до порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Йдеться, зокрема, про статті 16, 17, пункти 3, 4 "Прикінцевих положень" проекту. Оскільки також відповідно до п. 231 Розділу VI "Прикінцевих та перехідних положень" Бюджетного кодексу України (далі - БК України) у випадку проведення в Україні антитерористичної операції, введення воєнного стану або надзвичайного стану Кабінету Міністрів України дозволяється не застосовувати норму ч. 2 ст. 18 Кодексу щодо розроблення Плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог, то такі ризики тільки посилюються, а відсутність орієнтованого плану дій та чітких заходів може поставити під сумнів визначені урядом пріоритети щодо середньострокового планування бюджетних показників на трирічний період та їх виконання.

Вважаємо також доречним вказати на необхідність оцінки впливу приписів аналогічного змісту, що містяться у законах про Державний бюджет України на попередні роки, на зміну параметрів державного боргу у відповідних часових проміжках.

Опрос