Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке кинематографии в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 30.09.2015 № 3081-1
Дата рассмотрения: 19.11.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (реєстр. N 3081-1 від 30.09.2015 р.)

У проекті Закону пропонується визначити основні засади державної політики, спрямовані на підтримку вітчизняної кінематографії. Зокрема, визначаються форми та порядок надання державної фінансової підтримки суб'єктам кінематографії; пропонується створити Раду з державної підтримки кінематографії, унормовується її правовий статус, завдання, структура, діяльність; деталізується механізм участі держави у фінансуванні кіновиробництва, визначаються культурні та виробничі критерії Культурного тесту фільмів, запроваджується бальна система - оцінні елементи національних фільмів; пропонується наділити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації повноваженнями координувати адміністрування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, створити відповідне державне підприємство - Центр компетенції, що належить до сфери управління Комісії, тощо.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий проект Закону, вважає за доцільне висловити щодо нього такі міркування.

Звертаємо увагу, що більшість суспільних відносин, які пропонується врегулювати в проекті Закону, вже врегульовані у чинній редакції Закону України "Про кінематографію". Так, питанням державної підтримки кінематографії присвячений Розділ IV "Державна підтримка та фінансування кінематографії". Зокрема, створення спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії та Ради управління коштами цього рахунку передбачено в статті 20 Закону; питання використання національного екранного часу врегульовано в статті 22 Закону; питанням міжнародної взаємодії в галузі кінематографії присвячені статті 23, 24 Закону; питання, пов'язані з майновими правами авторів на фільм, правами власності на вихідні матеріали фільму унормовуються статтею 16 Закону тощо. Тому у частині, що стосується удосконалення законодавчого регулювання у відповідній сфері, відповідні зміни у разі необхідності слід вносити до Закону України "Про кінематографію", а, що стосується конкретних заходів державної підтримки кінематографії в Україні, то вони мають бути викладені у вигляді відповідної державної програми. З огляду на вищезазначене, є підстави вважати, що поданий законопроект має бути викладений у формі Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні", адже існування двох законів, які регулюють однорідні суспільні відносини, негативно позначиться на ефективності законодавчого регулювання.

Крім того, деякі суспільні відносини не відносяться до предмета правового регулювання відповідного законопроекту. Зокрема, викликають певні зауваження положення щодо фінансування кінематографії, викладені в статті 5 законопроекту. Так, у частині третій статті 5 законопроекту передбачається, що джерелами формування Фонду є "кошти загального фонду Державного бюджету України у розмірі не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік", "інші кошти загального та кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані відповідно до Бюджетного кодексу України". Звертаємо увагу, що такий підхід щодо формування Фонду не відповідає вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Крім того, розрахункові умови до встановлення обов'язкових відрахувань до Фонду вважаємо недостатньо обґрунтованими, адже відносний їх розмір буде залежати від розміру запланованих видатків загального фонду держбюджету, а в абсолютному вимірі може бути недостатнім для належної фінансової підтримки кінематографії. Було б слушним також додатково надати інформацію щодо неефективності застосування вимог чинної редакції статті 20 Закону України "Про кінематографію", зокрема, норм, якими передбачено створення спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії та Ради управління коштами цього рахунку. Звертаємо також увагу на те, що питання фінансування бюджетної підтримки кінематографії певним чином вже врегульоване у Бюджетному кодексі України, зокрема у пп. "г" п. 10 частини першої статті 87, за яким до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на створення та розповсюдження національних фільмів, та у п. 7 частини першої статті 91, за яким до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на програми підтримки кінематографії. Крім того, в Бюджетному кодексі врегульовано також питання розпорядження власними надходженнями, отриманими від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки. Такі кошти, згідно частини четвертої статті 13 використовуються виключно на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Виходячи зі змісту редакції статті 6 проекту Закону, можна дійти висновку, що державну підтримку пропонується надавати лише тим суб'єктам кінематографії, діяльність яких пов'язана із створенням, виробництвом, розповсюдженням та демонстрацією фільмів. В той же час, по за увагою залишаються суб'єкти, визначені в статті 7 Закону України "Про кінематографію", діяльність яких спрямована на підготовку професійних кадрів та вдосконалення творчої майстерності, розроблення та виготовлення технологічного обладнання, що потребує виправлення.

Опрос