Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" касательно государственных деривативов (относительно реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его частичного списания)

Заключение к проекту закона Украины от 09.09.2015 № 3057
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

Висновок відповідального комітету

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 15 вересня 2015 року (протокол засідання N 25) розглянув проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних деривативів (щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання)" (реєстр. N 3057 від 09.09.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

Даний проект Закону пропонує запровадити новий механізм здійснення державних запозичень - державний дериватив, у вигляді цінного паперу, який розміщуватиметься державою на міжнародних фондових ринках і буде підтверджувати зобов'язання України відповідно до умов його розміщення здійснити виплати його власнику в разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України. Поряд із зазначеним, законопроектом передбачені деякі інші зміни до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що будуть врегульовувати окремі питання діяльності з державними деривативами та державними облігаціями, зокрема, непоширення механізмів конвертації на облігації зовнішніх державних позик та державні деривативи, можливість здійснення виплат за державними облігаціями в іншій, відмінній від грошової, форми за згодою сторін, а також певні особливості розміщення державних деривативів тощо.

Згідно з пояснювальною запискою до цього законопроекту його прийняття обумовлено необхідністю реалізації наслідків домовленостей зі Спеціальним комітетом кредиторів щодо умов вчинення правочинів з державним та гарантованим державою боргом, зокрема, у частині списання 20 відсотків номінальної вартості непогашених зовнішніх державних та гарантованих державою єврооблігацій, з відповідними механізмами компенсації у випадку істотного покращення економічного становища України, а саме досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України в майбутньому, починаючи з 2019 року. При цьому, на думку розробників законопроекту, його прийняття дозволить належним чином досягти реалізації попередніх умов та виконання зобов'язань, взятих на себе Україною відповідно до Програми Міжнародного валютного фонду.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку N 16/3-1317/3057 від 14.09.2015 р. (копія додається) висловило зауваження та пропозиції щодо змісту даного законопроекту. Зокрема, запропоновано розглянути можливість визначити державний дериватив як похідний цінний папір, не підтримано положення щодо заборони конвертації облігацій зовнішніх державних позик, а також рекомендовано уточнити механізми здійснення виплат власникам державних деривативів тощо.

Опрос