Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования нефтегазоносными недрами

Заключение к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3042
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами" (реєстр. N 3042 від 04.09.2015 р.)

У проекті пропонується уточнити положення Закону України "Про нафту і газ", Кодексу України про надра (далі - КУН), Закону України "Про екологічну експертизу", Закону України "Про угоди про розподіл продукції" з питань права власності на корисні копалини та геологічну інформацію, класифікації корисних копалин, проведення екологічної експертизи угод про розподіл продукції, процедури укладання угод про розподіл продукції, визначення окремих термінів, що застосовуються у відповідних законах, повноважень органів виконавчої влади у даній сфері суспільних відносин тощо. Метою даного проекту, як наголошується у Пояснювальній записці до нього, є дерегуляція процедур надання нафтогазоносних надр у користування, уточнення та спрощення адміністративних процедур надання надр у користування, сприяння залучення недержавних інвестицій у вітчизняний нафтогазовий сектор тощо.

За результатами аналізу законопроекту Головне управління вважає за доцільне висловити до нього такі зауваження.

1. Доцільно встановити кореспондуючий зв'язок між положенням про те, що "невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами є угода про умови користування нафтогазоносними надрами", яке пропонується включити до ст. 11 Закону України "Про нафту і газ", і чинною статтею 28 цього Закону, яка визначає призначення, умови укладання та зміст угоди про умови користування нафтоносними надрами. Також вважаємо зайвим запропоноване доповнення основних положень, які мають міститися у спеціальному дозволі на користування нафтогазоносними надрами (ст. 11 зазначеного Закону), вказівкою на визначення у ньому (спеціальному дозволі) виду корисних копалин відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених Кабінетом Міністрів України. Адже вид корисних копалин буде зазначено при визначенні виду користування надрами, котрий згідно з проектом також має визначатися у спеціальному дозволі на користування нафтогазоносними надрами.

2. Головне управління не вбачає потреби у доповненні ст. 6 КУН, яка встановлює поділ корисних копалин на корисні копалини загальнодержавного значення і місцевого значення (цей поділ слугує основою для розподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у даній сфері) такими видами корисних копалин як основні та супутні. У контексті статті 6 виділення цих видів корисних копалин не має ніякого правового навантаження. Реальне значення такої класифікації виявляється у відповідних класифікаціях корисних копалин, які призначені для геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних копалин. Зокрема, у Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. N 432, окрім основних та супутніх корисних копалин, виділяються також інші види корисних копалин за різними критеріями. Зокрема, за промисловим значенням запаси корисних копалин поділяються на балансові, умовно балансові, позабалансові; за ступенем геологічного вивчення запаси корисних копалин поділяються на розвідані і попередньо розвідані; за ступенем геологічного вивчення і достовірності ресурси корисних копалин поділяються на перспективні та прогнозні тощо. Тому відтворювати відповідну класифікацію, яка має фрагментарний характер у КУН немає потреби. Разом із тим, вважаємо, що оскільки у ст. 6 цього Кодексу йдеться виключно про корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення, то це мало б відобразитися у її назві, котра повинна отримати наступну редакцію: "Корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення".

3. Викликає заперечення запропонований пункт 14 до статті 8 КУН, у якому пропонується до відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр віднести "укладення угод про розподіл продукції щодо ділянок надр або їх частин, щодо яких виданий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами, в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл продукції", оскільки відповідно до пункту 13 цієї статті (ст. 8 КУН) до відання Кабінету Міністрів України віднесено "укладення угод про розподіл продукції", що, на нашу думку, включає й відповідну пропозицію.

Опрос