Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Заключение к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3040
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

З метою забезпечення "невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки" у законопроекті пропонується закріпити на законодавчому рівні інституційний механізму розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення та управління арештованими активами, а також визначення правових засад організації та діяльності окремого незалежного органу, відповідального за провадження такої діяльності - Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство). Для узгодження положень проекту з чинними законодавчими актами пропонується внести низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), Цивільного кодексу України (далі - ЦК), Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК), Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), Законів України "Про виконавче провадження", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів України.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий проект, вважає за необхідне висловити наступні зауваження та пропозиції до його положень.

Загальні зауваження

1. Реалізація положень цього законопроекту в правозастосовній діяльності, в разі недодержання суворої законності та не забезпечення дійсної прозорості конкурсних процедур, може призвести до створення правових механізмів "узаконеного рейдерства" арештованого майна, шляхом незаконного відкриття кримінального провадження щодо певної особи, накладення арешту на її майно, передачі такого майна в управління спочатку Національному агентству, а потім від Національного агентства іншим заздалегідь визначеним суб'єктам, які користуватимуться таким майном поки триває досудове слідство та розгляд справи в суді. Як показує практика в деяких випадках досудове слідство та розгляд справи в суді можуть тривати декілька років.

2. Звертаємо увагу, що преамбула законопроекту сформульована не зовсім коректно. Преамбула є вступним текстом, який вказує на мету та/або соціально-політичне значення відповідного закону. У той же час включення до преамбули законопроекту вказівки на сферу застосування норм закону є не коректним. Більше того, вважається, що преамбула не повинна містити конкретних правових норм, а положення, характерні для преамбули (мети, завдання) не повинні включатися до основного тексту закону.

3. Реалізація положень даного законопроекту збільшить видаткову частину державного бюджету в частині коштів на створення та утримання Національного агентства та його територіальних органів, Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів, Комісії із зовнішнього контролю та Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. З огляду на це відповідно до вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту мало бути додане фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки. Але у доданих до проекту супровідних документах таке обґрунтування відсутнє. Адже навряд чи можна визнати належним фінансовим обґрунтуванням повідомлення у Пояснювальній записці до проекту про те, що "впровадження передбачених проектом Закону механізмів може бути підтримано за рахунок фінансової допомоги з боку Європейського Союзу рамках Контракту для України з розбудови держави", а відтак реалізація запропонованих проектом Закону механізмів має здійснюватися за рахунок зазначеної допомоги.

Крім того, неприйнятною є пропозиція законопроекту щодо можливості фінансування Національного агентства за рахунок джерел, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги (абзац 2 частини 1 ст. 14 проекту), оскільки відповідно до вимог ст. 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Опрос