Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно установления ответственности за административные правонарушения в области жилищных прав граждан, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Заключение к проекту закона Украины от 03.06.2015 № 2998
Дата рассмотрения: 06.08.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності за адміністративні правопорушення у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою)"

У законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), а саме: 1) виключити зі статті 150 КУпАП згадку про таке адміністративне правопорушення, як використання жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням; 2) доповнити главу 11 розділу II КУпАП статтями 150-1 "Нецільове використання жилих будинків і приміщень у жилих будинках", 150-2 "Неналежне виконання посадовими особами обов'язків у галузі житлово-комунального господарства", 150-3 "Неналежне виконання службових обов'язків посадовими особами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів"; 3) внести зміни до частин 1 та 2 статі 218, статті 221, визначивши, які органи розглядатимуть справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 150-1, 150-2 та 150-3 КУпАП; 4) внести зміни до абзацу 2 пункту 1 частини 1 статті 255 КУпАП, визначивши, які органи складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 150-1, 150-2 та 150-3 КУпАП.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити таке.

1. У частині 1 статті 150-1 КУпАП (у редакції законопроекту) пропонується передбачити адміністративну відповідальність за "використання жилих будинків та жилих приміщень у багатоквартирних будинках для здійснення господарської діяльності, використання нежилих приміщень, сходових кліток, підвалів, горищ, мансард, прибудинкових територій для здійснення господарської діяльності без наявності відповідного дозволу, а також використання нежилих приміщень, сходових кліток, підвалів, горищ, мансард, прибудинкових територій для здійснення виробничої, промислової діяльності та господарської діяльності з використанням машинного та іншого промислового обладнання".

По-перше, назва статті 150-1 КУпАП (редакції законопроекту) не відповідає її змісту, оскільки в назві йдеться про будь-яке нецільове використання певних об'єктів, а в частині 1 цієї статті мова йде лише про нецільове використання таких об'єктів, пов'язане зі здійсненням господарської діяльності. Інші види нецільового використання жилих будинків та жилих приміщень (наприклад, використання жилих приміщень для зборів громадських, релігійних, організацій, сект тощо) знаходяться поза сферою адміністративної відповідальності за цією статтею. Крім того, в частині 2 статті 150-1 КУпАП (у редакції законопроекту) взагалі йдеться про цільове використання жилих приміщень у багатоквартирних будинках, але з порушенням певних умов. Тому назва та диспозиція статті 150-1 КУпАП потребують узгодження між собою. По-друге зі змісту диспозиції цієї статті не зовсім зрозуміло, на що потрібен дозвіл - на заняття господарською діяльністю чи на використання жилих будинків тощо. Тому в цій частині диспозиція частини 1 статті 150-1 КУпАП підлягає уточненню. По-третє, в диспозиції статті юридично не коректно вживаються як рівнозначні такі поняття, як "виробнича", "промислова" та "господарська" діяльність. Поняття "господарська діяльність" є родовим щодо понять "виробнича діяльність" та "промислова діяльність". Цей висновок слідує, зокрема, з положень Господарського кодексу України (див., наприклад, статті 62, 260, 285 тощо).

Частина 2 статті 150-1 КУпАП (у редакції законопроекту) закріплює адміністративну відповідальність за "використання жилих приміщень у багатоквартирних будинках для здійснення діяльності готельного бізнесу, утримання хостелів та місць тимчасового розміщення громадян без згоди інших мешканців, які проживають в будинку". По-перше, в диспозиції цієї частини статті використано тавтологічне словосполучення "для здійснення діяльності готельного бізнесу", оскільки бізнес - це економічна, комерційна, біржова або підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку. По-друге, в диспозиції цієї частини статті використовується таке оціночне поняття, як "місця тимчасового розміщення громадян", тлумачення якого може викликати суттєві ускладнення під час застосування частини 2 статті 150 КУпАП. Якщо, наприклад, під місцем тимчасового розміщення громадян розуміється кімната в гуртожитку, то рішення про розміщення громадян приймає відповідна посадова особа того підприємства, установи, організації, на балансі яких цей гуртожиток знаходиться. По-третє, вважаємо наявність такої умови правомірного використання жилих приміщень у багатоквартирних будинках, як згода інших мешканців, які проживають в будинку, необґрунтованою, оскільки від неналежного утримання, наприклад, хостелів страждатимуть не всі мешканці будинків, а лише мешканці суміжних з хостелом квартир або жителі того під'їзду, де знаходиться цей хостел. Крім того, незгода деяких мешканців на розміщення відповідних об'єктів у багатоквартирному житловому будинку може бути продиктована не об'єктивними, а суто суб'єктивними причинами (заздрість, помста, бажання отримати матеріальну винагороду за згоду тощо). По-четверте, відповідно до пункту 1 розділу II законопроекту цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. При цьому не враховано, що на сьогодні в Україні є доволі розповсюдженим законне використання жилих приміщень у багатоквартирних будинках для здійснення діяльності готельного бізнесу та утримання хостелів. У зв'язку з цим в Перехідних положеннях законопроекту мав би бути прописаний механізм поступового запровадження нових вимог використання зазначених об'єктів та адміністративної відповідальності за порушення цих вимог.

2. Диспозиції частин 1 та 3 статті 150-2, частин 1 та 3 статті 150-3 КУпАП (у редакції законопроекту) побудовані таким чином, що утворюють юридично необґрунтовану конкуренцію між собою, з іншими нормами КУпАП та нормами Кримінального кодексу України (далі - КК). Так, у частині 1 статті 150-2 КУпАП (у редакції законопроекту) передбачено адміністративну відповідальність, зокрема, за такі діяння, як "неналежне виконання обов'язків щодо утримання будинків та прибудинкових територій, забезпечення експлуатації будинків, забезпечення населення комунальними послугами". У цій частині стаття 150-2 КУпАП утворює конкуренцію з частиною 1 статті 150 КУпАП, в якій передбачено адміністративну відповідальність, зокрема, за "порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання".

Утворюють конкуренцію між собою частина 1 статті 150-2 та частина 1 статті 150-3 КУпАП (у редакції законопроекту). Так, у частині 1 статті 150-3 КУпАП, як і в частині 1 статті 150-2 КУпАП, передбачено адміністративну відповідальність за "неналежне виконання обов'язків щодо утримання будинків та прибудинкових територій, забезпечення експлуатації будинків, забезпечення населення комунальними послугами". Різниця між цими статтями полягає у визначенні суб'єктів адміністративного правопорушення. За частиною 1 статті 150-2 КУпАП ними є посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, на які договором або законом покладено відповідні обов'язки. В той же час, суб'єктами адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 150-3 КУпАП, пропонується визнати посадових осіб об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Таким чином, визначення суб'єкта адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 150-2 КУпАП, є більш широким і охоплює також ознаки суб'єкта адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 150-3 КУпАП. Крім того, санкції частин 1 та 2 цих статей є абсолютно ідентичними. У зв'язку з цим виникає запитання про доцільність включення до тексту закону частин 1 та 2 статті 150-3 КУпАП (у редакції законопроекту).

Опрос