Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

Заключение к проекту закона Украины от 02.06.2015 № 2983
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (реєстр. N 2983 від 02.06.2015 року)

У проекті, як задекларовано у його преамбулі, пропонується врегулювати відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, статутів територіальних громад та символіки. З набранням чинності цим Законом Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визнається таким, що втратив чинність. Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, забезпечить, зокрема, "реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг як відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб'єктів звернень; оптимізацію витрат державних коштів, які спрямовуються на забезпечення функціонування майже реєстрів; передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам, банкам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Розглянувши проект у межах наданого часу, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. Насамперед слід зазначити, що законопроект не містить належного обґрунтування доцільності прийняття нового Закону.

Згідно з статтею 3 проекту сферою його дії визнається державна реєстрація всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, територіальних громад та символіки. Проте, на нашу думку, у об'єднанні реєстрації всіх цих суб'єктів та об'єктів права у одному законі не має потреби. Справа в тому, що реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців має на меті легалізувати зазначених суб'єктів як учасників цивільно-правових та господарських відносин. Що стосується реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи, то зазначені формування не є учасниками цивільно-правових відносин, їх реєстрація має на меті їх легалізацію як учасників публічно-правових відносин щодо реалізації конституційного права громадян України (ст. 36 Конституції України) на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Для участі у таких відносинах вони не обов'язково повинні мати статус юридичної особи. Крім цього, неможливість об'єднання реєстрації у одному законі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб з реєстрацією громадських формувань зумовлена різними цілями їх діяльності. Щодо стосується символіки, то вона реєструється як елемент правового статусу громадських об'єднань (причому варто звернути увагу на те, що символіка інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно з проектом не реєструється). Статут територіальної громади згідно з статтею 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є необов'язковим для прийняття документом.

До речі, несумісність об'єднання реєстрації цих суб'єктів та об'єктів права у єдиному законі фактично визнається у статті 7 проекту, де визначено, що єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру. Проте навряд чи учасникам цивільного обігу потрібна інформація про громадські формування без статусу юридичної особи та їх символіку. У зв'язку з цим і порядок реєстрації зазначених суб'єктів та об'єктів права має бути різним для цих об'єктів та суб'єктів, для об'єднання яких у одному законі не має під собою об'єктивних підстав.

Штучність об'єднання у одному законі реєстрації різних суб'єктів та об'єктів права доводить, зокрема, неможливість розумного обґрунтування передбаченого у статті 28 проекту неоднакового підходу до визначення строків розгляду документів, поданих для державної реєстрації. Зокрема, пункт 1) частини 1 цієї статті передбачає, що розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; а щодо політичної партії, професійної спілки, її об'єднання, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше тридцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації.

2. Згідно з проектом державними реєстраторами суб'єктами такої реєстрації, тобто органами, які здійснюють державну реєстрацію, визнаються Міністерство юстиції України; його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі; районні та інші відповідні управління юстиції; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, банки. Проте слід звернути увагу на те, що районі та інші відповідні управління юстиції також є територіальними органами Міністерства юстиції України, а його територіальні органи в АРК, областях та місцях Києві та Севастополі іменуються Головними територіальними управліннями Міністерства юстиції України. У зв'язку з цим найменування відповідних органів реєстрації мають бути уніфіковані.

Головне управління не підтримує надання функцій державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців банкам, оскільки останні самі, у першу чергу, є суб'єктами цивільного обороту. У зв'язку з цим надання їм повноважень щодо реєстрації інших учасників такого обороту надасть їм певні можливості щодо неправомірного впливу на інших учасників відповідних суспільних відносин. Наприклад, у разі звернення юридичної особи за отриманням кредиту вони отримують можливість вимагати від неї внесення певних змін до її установчих документів.

Опрос