Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве

Заключение к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2930
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав людини у кримінальному судочинстві (реєстр. N 2930 від 21 травня 2015 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 9 липня 2015 року (протокол N 27) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав людини у кримінальному судочинстві (реєстр. N 2930 від 21 травня 2014 року) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Немирею Г. М., Рабіновичем В. З. та іншими.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою забезпечення дотримання вимог статей 5 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час здійснення кримінального провадження, а саме: при вирішенні питань продовження строку запобіжного заходу та відновлення кримінального провадження.

Для досягнення мети авторами пропонується внести зміни до статей 433, 442, 526, 531 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та до статті 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції", згідно з якими передбачити право суду касаційної інстанції розглядати питання обрання чи продовження строку застосування запобіжного заходу під час скасування судового рішення і призначення нового розгляду в суді першої чи апеляційної інстанції, а також спростити механізм відновлення матеріалів кримінального провадження шляхом надання учасникам судового процесу права звертатися із заявою про відновлення кримінального провадження до того суду, до якого передано підсудність у вказаній справі.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Основному Законі України визначається, що Україна є демократичною, правовою державою (стаття 1), утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (частина друга статті 3), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8), кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, ніхто не може триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом (частини перша і друга статті 29), права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб (частини перша та друга статті 55), правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (частини перша, друга статті 124), судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (частина перша статті 129).

Відповідно до пунктів 1, 14 частини першої статті 92 Конституції України права і свободи людини, їх гарантії, а також судочинство визначаються виключно законами України.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні, одним із повноважень якого є прийняття законів (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України).

Опрос