Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно организации оздоровления и отдыха детей, сохранения сети детских оздоровительных заведений

Заключение к проекту закона Украины от 20.05.2015 № 2917
Дата рассмотрения: 30.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів" (N 2917 від 20.05.2015 р.)

У законопроекті пропонується розширити категорію дітей, які мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, уточнити повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, порядок утворення, реорганізації та ліквідації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, встановити відповідальність за порушення вимог щодо подання відомостей до державних реєстрів.

Головне управління, підтримуючи подальше вдосконалення законодавства про оздоровлення та відпочинок дітей, вважає за доцільне зазначити щодо змісту проекту наступне.

1. Запропоноване у змінах до абзацу 3 частини 1 статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" зменшення тривалості оздоровчої зміни з 21 до 18 днів певним чином обмежує права дитини на повноцінний відпочинок та оздоровлення і може негативно вплинути на процес відновлення та лікування ослаблого організму дитини. Статистичні дані свідчать про зростання за останні 10 років захворювань серед дітей України на 20 %, поширеності хронічних захворювань в 2,87 рази, на 22,9 % збільшилась чисельність дітей-інвалідів. Найбільш поширеними серед дітей є хвороби ендокринної системи (зросли в 3,5 рази), хвороби крові та кровотворних органів (в 2,8 рази), хвороби системи кровообігу (в 1,8 рази), вроджені вади розвитку зросли на 77,6 %, хвороби нервової системи - на 43,4 %. Залишається високою загальна захворюваність дітей. На здоров'ї українських дітей продовжують негативно позначатися наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

При вирішення цього питання, на нашу думку, необхідно також враховувати, що законодавчо встановлений термін оздоровлення дітей зумовлений оптимальним періодом акліматизації та необхідним курсом лікувальних та оздоровчих процедур для дітей.

2. У визначенні поняття "суб'єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку" (абзац 12, яким доповнюється частина 1 статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей") слід врахувати, що частина зазначених закладів є самостійними юридичними особами, а тому в управлінні ними іншими суб'єктами господарювання не має потреби. Виходячи з цього, пропонуємо у визначенні змісту цього терміну слова "і зареєстрований в установленому законом порядку, а також філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності" замінити на слова "який не має статусу юридичної особи". У зв'язку з цим пропонуємо внести до проекту інші відповідні зміни.

3. На нашу думку, в утворенні окремого Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, що передбачається у проекті, потреби немає. Вважаємо, що інформацію, яку планується включати до цього Реєстру, можна включити до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, що дозволить не витрачати бюджетні кошти на створення та ведення нового реєстру та уникнути виникнення неузгодженості між інформацією, яка виникатиме у разі існування двох окремих реєстрів.

4. Щодо уточнення переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у змінах до абзацу 14 частини 1 статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", то, на нашу думку, вони має бути узгоджені з прийнятим Верховною Радою України 14 травня 2015 року Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти". Йдеться про те, що цим Законом вже надано певні освітні гарантії дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи.

Опрос