Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации положений некоторых директив ЕС в сфере оценки воздействия на окружающую природную среду)

Заключение к проекту закона Украины от 20.05.2015 № 2910
Дата рассмотрения: 10.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації положень деяких директив ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище)" (реєстр. N 2910 від 20.05.2015 р.)

Проект спрямований на вдосконалення законодавчого забезпечення оцінки впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті. Зміни, які стосуються питань організації та процедури проведення такої оцінки, включення матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище у склад документації, на підставі якої приймаються рішення про надання дозволу на здійснення відповідної діяльності, пропонується внести до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про природно-заповідний фонд України".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У проекті до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" пропонується включити спеціальний розділ VI-1 "Оцінка впливу на навколишнє середовище", в якому зроблена спроба детально врегулювати основні питання, пов'язані з проведенням зазначеної оцінки. З цього приводу зазначимо, що законодавство з питань оцінки впливів на довкілля безумовно потребує систематизації, але, на нашу думку, не у спосіб, що пропонується у даному проекті. Вважаємо, що формат внесення відповідних змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" для цього не є таким, що може бути визнаний вдалим. Адже цей Закон визначає ключові, принципові положення, які мають конкретизуватися в інших законах, а також у підзаконних актах. Наприклад, у законах України "Про екологічну експертизу", "Про екологічний аудит" та інших, які мають спеціальне призначення, передбачають спеціальні процедури вирішення відповідних питань. Питання ж, якому присвячений проект, також має спеціальний характер, а, отже, мало б регулюватися спеціальним законом (наприклад, законом про оцінку впливу на довкілля), який розвинув би далі положення Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" з відповідного питання, за якими, зокрема, проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище (частини 3, 4, 5 ст. 51). Натомість, враховуючи важливість забезпечення екологічної безпеки діяльності, що чинить транскордонний вплив на довкілля, у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (у розділі XI "Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки") доцільно було б передбачити з зазначеного питання спеціальну статтю "Екологічна безпека діяльності, що чинить вплив на довкілля", в якій, окрім базових положень з вирішення відповідного питання, можна було б встановити й загальні положення з оцінки транскордонного впливу на довкілля.

2. До вад проекту слід віднести його техніко-юридичну неопрацьованість. Так, викликає зауваження використання у проекті термінів оціночного характеру, які в силу своєї невизначеності не повинні застосовуватися у законодавчому акті. Наприклад, це стосується терміну "значний вплив на навколишнє середовище," (частина перша запропонованої нової реакції ст. 30-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"). Проект не дає чіткої уяви про те, у якому саме сенсі зазначений "значний вплив" становить інтерес для природоохоронної практики, за якими критеріями він має бути ідентифікований.

Не відповідає вимогам законодавчої техніки включення статті, яка містить визначення термінів, не до розділу закону, в якому визначаються загальні положення, а до розділу, в якому встановлюються певні особливості регулювання відповідних суспільних відносин. Крім цього, нова стаття 30-1 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", у якій визначаються основні терміни, що використовуються у розділі VI-1 "Оцінка впливу на навколишнє середовище" цього Закону, викладена безсистемно, не несе належного інформаційного навантаження. В ній зокрема, враховані не усі визначення термінів, що пропонуються у проекті (наприклад, визначення поняття "остаточне рішення" - частина 1 нової статті 30-6) та не запропоновані формулювання ключових для даної сфери термінів (наприклад, "оцінка впливів на довкілля у транскордонному контексті" "матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище") тощо.

3. У проекті до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" пропонується додати Перелік видів діяльності та об'єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку, та які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище у транскордонному контексті, та Перелік видів діяльності та об'єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку, та які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище на місцевому рівні, які пропонується включити до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Проте, на нашу думку, доцільніше використати інший підхід, за яким запровадження відповідних переліків передбачається законом, а їх затвердження відноситься до компетенції Кабінетом Міністрів України. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на появу нових загроз для довкілля з боку тих чи інших видів діяльності та своєчасно вносити необхідні зміни у переліки, що визначають види діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку. З огляду на зазначене, управління не вбачає потреби у внесенні змін до законів України "Про екологічну експертизу" (пункт 2 розділу I проекту) та "Про регулювання містобудівної діяльності" (пункт 3 розділу I проекту), що передбачають застосування Переліків, які мають бути визначені Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Опрос