Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления охраны природных территорий)

Заключение к проекту закона Украины от 18.05.2015 № 2889
Дата рассмотрения: 11.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних територій)" (реєстр. N 2889 від 18.05.2015 р.)

У проекті з метою приведення законодавства України у відповідність до норм європейського законодавства у сфері охорони рідкісних видів тварин і рослин пропонується внести зміни до Лісового (далі - ЛК України) та Водного (далі - ВК України) кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), а також до законів України "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд України". У ньому, зокрема, забороняється знищення, добування та незаконне вилучення із природного середовища рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, погіршення чи знищення середовища їх перебування (зростання), а також зменшення заповідної зони або перенесення її кордонів. У проекті уточнюється правовий режим окремих зон об'єктів природно-заповідного фонду, а також земель лісового та водного фонду шляхом обмеження деяких видів рубок лісу, добування піску, гравію та гальки у водоймах тощо. Крім того, пропонується у 10 разів збільшити штрафи за порушення законодавства у сфері охорони місць існування фауни і флори у лісах.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. Насамперед слід звернути увагу на то, що 9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття". В ньому, зокрема, стаття 21 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" вже доповнена частиною 4. У зв'язку з цим у проекті слід уточнити, що зазначена стаття доповнюється частинами 5 та 6, а не 4 та 5, як це передбачено у його тексті. Крім цього, запропоновані у проекті зміни до абзацу 2 частини 2 статті 11 Закону України "Про Червону книгу України" вже внесені до цього абзацу на підставі Закону від 9 квітня 2015 року, а тому мають бути вилучені з проекту.

Зміни до статті 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", якими на території природних заповідників забороняється "всі види рубок лісу, збору хмизу, розміщення вуликів та пасік" мають бути узгоджені з іншими положеннями названого Закону у редакції Закону від 9 квітня 2015 року. Зокрема, з частиною 6 статті 18 та частиною 4 статті 21, згідно з якими на територіях біосферних заповідників та національних природних парків (які є видами природних видом природних заповідників) "забороняється проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах". У зв'язку з наведеними положеннями цих статей також відсутня необхідність у доповненні частини 1 статті 18 та частини 1 статті 21 забороною суцільних, комбінованих та прохідних рубок, добування піску, гальки і гравію у водоймах.

Варто також звернути увагу на те, що запропоновані проектом зміни до статей 18 та 21 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо правового режиму буферної зони та зони антропогенних ландшафтів біосферного заповідника, зони регульованої рекреації та господарської зони національного природного парку не узгоджуються термінологічно та за змістом із чинними на сьогоднішній день нормами цього Закону.

2. Управління не підтримує пропозицію щодо доповнення статті 11 Закону України "Про Червону книгу України" частиною восьмою, відповідно до якої "охорона в лісах середовищ існування та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, відбувається згідно Положення про охоронні зони в лісах навколо середовищ існування та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, яке затверджується Кабінетом Міністрів України". Слід зазначити, що у цьому Законі (окрім даної пропозиції) не передбачено загальних положень щодо утворення охоронних зон у лісах. Не містить такої норми також і ЛК України. Не зрозумілим вбачається також, чому відповідні об'єкти Червоної книги мають охоронятись відповідно до вказаного Положення, оскільки призначення охоронних зон є іншим. Зазначені зони (стаття 112 Земельного кодексу України, стаття 39 Закону України "Про природно-заповідний фонд України") створюються навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини тощо для забезпечення необхідного режиму охорони і їх правовий режим відмінний від режиму природних об'єктів, навколо яких вони створюються.

Аналогічне зауваження стосується також і подібного доповнення до статті 85 Лісового кодексу України.

Опрос