Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения дополнительных гарантий прав участников уголовного производства на справедливый суд)

Заключение к проекту закона Украины от 15.05.2015 № 2871
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд) (реєстр. N 2871 від 15 травня 2015 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 15 липня 2015 року (протокол N 29) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд (реєстр. N 2871 від 15 травня 2015 року), поданий народним депутатом України Луценко І. С. (далі - Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблений з метою приведення у відповідність до вимог Конституції України положень чинного кримінально-процесуального законодавства України, утвердження верховенства права, належних законодавчих гарантій захисту прав і свобод людини, а також зменшення можливості будь-яких зловживань з боку учасників кримінального провадження в ході судового розгляду.

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), якими закріпити принцип неупередженості суддів та підпорядкованості їх лише закону, врегулювати порядок заявлення відводу/самовідводу в судовому провадженні та питання незмінності складу суду, заміни вибулого судді з колегії суддів, відмовитись від інституту висунення додаткового обвинувачення та врегулювати питання таємниці нарадчої кімнати, гарантій незалежності суддів під час ухвалення судового рішення.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Основному Законі України визначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8), права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21), ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (частина перша статті 28), права і свободи людини і громадянина захищаються судом (частина перша статті 55), незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України (частина перша статті 126).

Положеннями частини третьої статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ставляться вимоги до кожної держави-учасниці цього Пакту забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні; забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту.

Згідно зі статтею 8 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантується право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов'язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред'являється особі.

Опрос