Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О кормах

Заключение к проекту закона Украины от 27.05.2015 № 2845-1
Дата рассмотрения: 24.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про корми" (реєстр. N 2845-1 від 27.05.2015 р.)

Проект спрямований на врегулювання суспільних відносин, що виникають у процесі виробництва та обігу кормів, кормових добавок та преміксів, забезпечення гігієни, формування належної практики годування тварин (хоч останні питання, які регулюються у статтях 41 та 42 проекту, на нашу думку, не є предметом регулювання цього закону) тощо. У ньому, зокрема, визначаються відповідні терміни, склад законодавства про корми, сфера дії закону, система державного управління в даній сфері, права та обов'язки операторів ринку кормів, вимоги щодо державного регулювання виробництва та обігу кормів, вимоги до годування тварин тощо. У проекті також пропонуються внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про ветеринарну медицину", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та деяких інших законів зміни, що мають сприяти забезпеченню належної якості та безпеки кормів та прийняття яких необхідно для належної реалізації положень "первинного" закону, яким є Закон України "Про корми". Прийняття проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, "стане важливим кроком у створенні ринку кормів за європейськими правилами, що здатне призвести до збільшення доходів операторів ринку, а також поліпшення добробуту сільського населення".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження.

1. Насамперед слід звернути увагу на необхідність упорядкування термінології проекту (стаття 1). Зокрема, визначення терміну "повідомлення про ризик" безпосередньо не відноситься до предмету регулювання даного законопроекту, не відбиває його специфіку. На нашу думку, зміст цього терміну у проекті було б доцільним узгодити з відповідним визначенням, яке міститься у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", прийнятого 15.01.2015 р. (набрання чинності відбудеться 10.02.2016 р.). Зокрема, слід врахувати, що при його визначенні у зазначеному законі йдеться про масштаби наслідків негативного впливу (у проекті - про ступінь шкідливого впливу).

Разом з тим, на нашу думку, стаття 1 проекту перевантажена визначенням змісту загальновідомих термінів, які не мають юридичного навантаження. Зокрема, йдеться про такі терміни як "виробництво", "господарство", "домашня тварина", "маркування", "неправильно маркований корм", "одиниця упаковки", "фасування", "партія", "реалізація" тощо. Так само управління не вбачає потреби у спеціальному законодавчому закріпленні вимоги про те, що "приміщення для переробки та зберігання кормів, обладнання, ємності, тара, транспортні засоби повинні утримуватися у чистому стані" (частина 1 статті 35 проекту), оскільки ця вимога є загальною для всіх видів виробництв.

2. Звертаємо увагу на те, що у статтях 2 та 46 проекту робиться посилання на не існуючий закон ("Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин"), що не відповідає загальновідомим правилам законодавчої техніки.

Крім цього, із складу законодавства про корми у статті 2 проекту слід виключити Конституцію України, оскільки у її складі відсутні норми, які безпосередньо регулюють відповідні суспільні відносини. У абзаці 1 частини 1 статті 3 проекту необхідно врахувати, що дія Закону поширюється не на правовідносини у певній сфері суспільного життя, а на відносини, які стають правовідносинами внаслідок застосування до їх регулювання відповідних норм. Так само норми Закону не можуть поширюватися безпосередньо на об'єкти матеріального світу (як це визначено у цій статті). Річ у тому, що вони поширюються на регулювання відповідних суспільних відносин.

Опрос