Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социально-психологической реабилитации участников боевых действий, принимавших участие в антитеррористической операции

Заключение к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2838
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції" (N 2838 від 13.05.2015 р.)

У законопроекті пропонується доповнити перелік повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення повноваженнями щодо здійснення заходів з організації умов для соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, в тому числі створенні центрів соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Запропоновано визначення змісту поняття "центр соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції" як "закладу соціального захисту, що створюється для стаціонарного або денного перебування інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги". Крім того, передбачено право центральних органів виконавчої влади в межах повноважень на розробку галузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів, соціально психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, а також участь у розробці таких міжгалузевих програм. Також пропонується суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовувати Фондом соціального захисту інвалідів на функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

Головне управління, підтримуючи в цілому ініціативу щодо відновлення психологічного здоров'я зазначених вище осіб, разом з тим вважає за доцільне зазначити про таке.

1. На сьогодні в Україні до вирішення питання відновлення психологічного здоров'я військовослужбовцям залучено багато різних суб'єктів. Натомість у проекті пропонується законодавчо закріпити тільки центри соціально-психологічної реабілітації, при цьому не визначено статус цих центрів, їх підпорядкування, фінансування тощо). Таким чином, на нашу думку, реалізація законодавчої ініціативи у запропонованому вигляді без урахування усіх суб'єктів, якими має проводитися відповідна реабілітація, може призвести до звуження права військовослужбовців на відновлення психологічного здоров'я, в т.ч. вибір місця його проведення. Не врегульованим залишилось питання оплати послуг щодо психологічної реабілітації у цих центрах.

Звертаємо також увагу на те, що право військовослужбовців на охорону здоров'я та безкоштовну медичну допомогу закріплено у статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", проте не запропоновано до відповідних змін до неї щодо права цієї категорії осіб на соціально-психологічну реабілітацію.

2. Варто також врахувати, що у статті 1 згаданого Закону вживається поняття "реабілітаційна установа", під якою розуміється "установа, підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації". Крім того, у статті 13 цього Закону передбачено, що реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до таких типів: медичної реабілітації; медико-соціальної реабілітації; соціальної реабілітації; психолого-педагогічної реабілітації; фізичної реабілітації; професійної реабілітації; трудової реабілітації; фізкультурно-спортивної реабілітації. Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.

У зв'язку із зазначеним та враховуючи специфіку потреб цієї категорії осіб з інвалідністю, на наш погляд, має йтися про реабілітаційну установу, якою надається комплекс реабілітаційних послуг для інвалідів війни та учасників бойових дій з числа осіб, визначених абзацом шостим частини першої статті 4 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (йдеться про військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень, в частині забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності. Зокрема, прикладом може бути визначення - "реабілітаційна установа змішаного типу для учасників бойових дій з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи в забезпеченні її проведення, та інвалідів війни із зазначеної категорії осіб".

Необхідно зазначити, що реабілітація всіх категорій осіб з інвалідністю, на яких відповідно до статті 4 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" поширюється дія цього Закону здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, що визначає комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії. Крім того, у статті 1 згаданого Закону надане визначення основних термінів, як от "психологічна реабілітація", "соціальна реабілітація" тощо. Тому відсутня потреба у надмірній деталізації саме норм Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", зокрема, доповнення новими статтями 16-1, 40-1 тощо.

Опрос