Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социально-психологической реабилитации участников боевых действий, принимавших участие в антитеррористической операции

Заключение к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2838
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції" (N 2838 від 13.05.2015 р.)

У законопроекті пропонується доповнити перелік повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення повноваженнями щодо здійснення заходів з організації умов для соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, в тому числі створенні центрів соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Запропоновано визначення змісту поняття "центр соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції" як "закладу соціального захисту, що створюється для стаціонарного або денного перебування інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги". Крім того, передбачено право центральних органів виконавчої влади в межах повноважень на розробку галузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів, соціально психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, а також участь у розробці таких міжгалузевих програм. Також пропонується суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовувати Фондом соціального захисту інвалідів на функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

Головне управління, підтримуючи в цілому ініціативу щодо відновлення психологічного здоров'я зазначених вище осіб, разом з тим вважає за доцільне зазначити про таке.

1. На сьогодні в Україні до вирішення питання відновлення психологічного здоров'я військовослужбовцям залучено багато різних суб'єктів. Натомість у проекті пропонується законодавчо закріпити тільки центри соціально-психологічної реабілітації, при цьому не визначено статус цих центрів, їх підпорядкування, фінансування тощо). Таким чином, на нашу думку, реалізація законодавчої ініціативи у запропонованому вигляді без урахування усіх суб'єктів, якими має проводитися відповідна реабілітація, може призвести до звуження права військовослужбовців на відновлення психологічного здоров'я, в т.ч. вибір місця його проведення. Не врегульованим залишилось питання оплати послуг щодо психологічної реабілітації у цих центрах.

Звертаємо також увагу на те, що право військовослужбовців на охорону здоров'я та безкоштовну медичну допомогу закріплено у статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", проте не запропоновано до відповідних змін до неї щодо права цієї категорії осіб на соціально-психологічну реабілітацію.

2. Варто також врахувати, що у статті 1 згаданого Закону вживається поняття "реабілітаційна установа", під якою розуміється "установа, підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації". Крім того, у статті 13 цього Закону передбачено, що реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до таких типів: медичної реабілітації; медико-соціальної реабілітації; соціальної реабілітації; психолого-педагогічної реабілітації; фізичної реабілітації; професійної реабілітації; трудової реабілітації; фізкультурно-спортивної реабілітації. Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.

Опрос