Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных выборах

Заключение к проекту закона Украины от 28.05.2015 № 2831-3
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про місцеві вибори" (за реєстр. N 2831-3 від 28.05.2015 р.)

У Головному науково-експертному управлінні розглянуто поданий законопроект, який є альтернативним до проекту Закону України "Про місцеві вибори" (N 2831 від 13.05.2015 р.). Проект подано з метою запровадження комплексного та ефективного правового регулювання порядку організації і проведення місцевих виборів відповідно до вимог Конституції України з урахуванням рекомендацій міжнародних інституцій, використанням практичного досвіду проведення минулих виборчих кампаній (п. 2 пояснювальної записки).

У законопроекті значною мірою відтворено норми чинного Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Новели проекту стосуються часткової зміни виборчої системи на місцевих виборах. Зокрема, відповідно до ч. 3 статті 2 проекту "вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, блоків місцевих організацій політичних партій (далі - виборчі списки) з висуванням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об'єднаної територіальної громади, району в місті", тоді як за чинним виборчим законом при обранні депутатів згаданих рад передбачена змішана (мажоритарно-пропорційна) система.

Головне науково-експертне управління підтримує необхідність удосконалення чинного законодавства про місцеві вибори і вважає, що обрання виборчої системи для формування тих чи інших органів місцевого самоврядування значною мірою є питанням політичної доцільності.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити наступні міркування та зауваження:

1. Відповідно до положень ч. ч. 2, 4, 5, 6 ст. 3 проекту Закону вибори депутатів сільських, селищних рад, сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови, старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості; вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості.

В свою чергу згідно з частиною 3 статті 2 проекту вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, блоків місцевих організацій політичних партій (далі - виборчі списки) з висуванням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією відповідної об'єднаної територіальної громади, району в місті.

Запропонована у законопроекті модель пропорційної виборчої системи базується на наступних правилах.

Згідно зі ст. 36 проекту Закону висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференції) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку. Районна організація партії (блок), міська організація партії (блок), міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, районна у місті організація партії (блок), обласна організація партії (блок), республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) можуть висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної ради (не більше ніж по два кандидати в депутати у кожному територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної ради).

У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі зазначаються порядковий номер, повна назва відповідної місцевої організації партії (блоку), а також прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком) у відповідному територіальному виборчому окрузі з відомостями про рік народження, освіту, партійність, основне місце роботи (заняття), місце проживання (абз. 2 ч. 7 ст. 74 проекту Закону). Під час голосування виборець робить у виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку) (ч. 11 ст. 77 проекту Закону).

Опрос