Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления социальной справедливости в пенсионном обеспечении незащищенных слоев населения

Заключение к проекту закона Украины от 05.05.2015 № 2780
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні незахищених верств населення" (N 2780 від 05.05.2015 р.)

У законопроекті пропонується внести зміни до 14 законів України, якими скасовуються обмеження виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання для пенсіонерів, стаж роботи яких складає: для чоловіків - 45 і більше років та для жінок - 40 і більше років, інвалідів I, II чи III групи; осіб, на яких поширюються положення статей 6, 7, 9, а також пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; осіб, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, на яких поширюються положення статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Крім цього, передбачається, що "особи, на яких поширювалися обмеження відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 02.03.2015 р. N 213-VIII, мають право на перерахунок та відповідну доплату за попередні періоди (починаючи з 1 квітня 2015 року) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання з урахуванням положень цього Закону".

Головне управління у своїх висновках неодноразово зазначало, що не підтримує обмеження працюючим пенсіонерам виплати пенсій, призначених у солідарній системі загальнообов'язкового пенсійного страхування для будь-якої категорії її одержувачів. Тому, в цілому управління підтримує загальну спрямованість законодавчої пропозиції на скасування обмеження розмірів пенсій, які виплачуються працюючим пенсіонерам.

Разом із тим звертаємо увагу, що в Пояснювальній записці до законопроекту його метою визначено відновлення соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні насамперед незахищених верств населення. У зв'язку із цим виникає питання щодо критеріїв віднесення відповідних категорій громадян до незахищених верств, оскільки сама по собі наявність 40 та 45 років страхового стажу навряд чи є достатнім свідченням такої незахищеності. На нашу думку, за нинішньої складної економічної ситуації в країні та рівня інфляції переважна частина пенсіонерів (в тому числі працюючих), може бути віднесена до категорії незахищених верств населення.

За цих умов, виходячи із конституційних положень, згідно з якими всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21), а також є рівними перед законом (стаття 24 Конституції України), вважаємо не досить обґрунтованим виділення окремих категорій осіб із загального числа працюючих пенсіонерів, яким скасовуються обмеження щодо виплати пенсії, переважна більшість яких також знаходиться в скрутному фінансовому становищі. У зв'язку з цим вважаємо, що порушене у законопроекті питання має вирішуватися шляхом комплексного перегляду відповідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", що стосуються обмеження виплати пенсій всім категоріям працюючих пенсіонерів, а не тільки тим, які передбачені у проекті.

Звертаємо також увагу на те, що з 1 червня 2015 року відповідно до пункту 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України від 2 березня 2015 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії / щомісячне довічне грошове утримання призначалися відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", "Про статус народного депутата України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України. Тому відповідні положення законопроекту, наприклад, в частині "посад, які дають право на призначення пенсій" за спеціальними законами потребують відповідного редакційного коригування, адже сьогодні ці посади вже надають такого права. Крім того, враховуючи скасування норм щодо пенсійного забезпечення осіб за спеціальними законами, запропоновані у проекті зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" і виглядають як відновлення права на призначення спеціальних пенсій народним депутатам України, що вимагає певного обґрунтування.

Опрос