Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно принятия в гражданство лиц, имеющих намерение защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в особый период

Заключение к проекту закона Украины от 29.04.2015 № 2759
Дата рассмотрения: 16.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в особливий період" (реєстр. N 2759 від 29.04.2015 р.)

У законопроекті пропонується внести до Закону України "Про громадянство України" (далі - Закон) зміни, метою яких є спрощення прийняття до громадянства України (у порядку, встановленому для осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України) іноземців та осіб без громадянства, які мають намір проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України.

За результатами аналізу поданого законопроекту Головне управління вважає за необхідне зазначити наступне:

1. У своїх висновках на законопроекти, де аналогічним чином пропонувалось вирішити питання набуття громадянства України, Головне управління неодноразово висловлювало свою позицію, яка полягала в тому, що питання набуття чи втрати громадянства відповідно до принципу державного суверенітету регулюються державою на її власний розсуд.

З огляду на самостійність держав у врегулюванні питань набуття громадянства, у міжнародних нормативно-правових актах з питань громадянства відсутній чіткий перелік умов натуралізації. У міжнародних договорах в основному закріплюються загальні правила у цій сфері та ті умови, які повинні бути дотримані всіма державами. До таких умов можна віднести правило, за яким внутрішнє законодавство не повинно містити розрізнень або допускати практику, що призводять до дискримінації за ознакою статі, релігії, раси, кольору шкіри, національного чи етнічного походження.

Конституція України не визначає умов, за яких можлива натуралізація особи, а тому їх вибір є питаннями доцільності і в основному зумовлюється політикою держави у сфері громадянства і демографії.

2. При оцінці поданих законодавчих пропозицій необхідно враховувати, що громадянство - це постійний правовий зв'язок особи із певною державою, належність до цієї держави, а тому правила прискореного надання громадянства України громадянам інших держав мають бути достатньо виваженими.

Що стосується запропонованої у проекті ідеї встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України осіб, які мають намір проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України з метою захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в особливий період, то достатність такого критерію для застосування спрощеного порядку прийняття до громадянства України викликає певні сумніви.

Насамперед відповідні положення фактично не створюють нових правових норм, адже і за чинними положеннями Закону певні особи (зокрема, й ті, про яких йдеться в проекті) особи можуть бути прийняті до громадянства уповноваженим суб'єктом, якщо це дійсно становить державний інтерес для України. Однак застосування спрощеного порядку прийняття до громадянства щодо осіб, які лише мають намір вчинити певні бажані й корисні для України дії, на нашу думку, є надмірним, оскільки рішення про надання громадянства певній особі не відносяться до числа тих, які згодом можуть бути легко змінені чи скасовані.

Опрос