Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно развития институционной способности Национального банка Украины

Заключение к проекту закона Украины от 27.04.2015 № 2743
Дата рассмотрения: 08.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України"

У законопроекті пропонується виключити з Бюджетного кодексу України норми, згідно з якими Національний банк України повинен приймати участь у складанні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та подавати Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України відповідні прогнозні монетарні показники, інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України на наступний бюджетний рік. Крім того, пропонується визначити порядок перерахування до Державного бюджету України частини прибутку до розподілу Національного банку України.

У Пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його розроблено "з метою виключення із Бюджетного кодексу України положень, які послаблюють фінансову незалежність центрального банку країни та не відповідають взятим на себе Україною зобов'язанням за Меморандумом про економічну та фінансову політику".

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. У законопроекті пропонується доповнити статтю 45 Бюджетного кодексу України новою частиною, згідно з якою "частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається та перераховується до Державного бюджету України після затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України". Крім того, згідно з новим п. 28 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього ж Кодексу ця норма повинна застосовуватися "починаючи із складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік". Головне управління звертає увагу на те, що така норма відповідає вимогам статті 5-1 Закону України "Про Національний банк України", згідно з якою, по-перше, "одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку", а, по-друге, НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річного фінансового звіту. Зокрема, 50 % прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших резервів НБУ (відрахування до загальних резервів проводяться поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10 % обсягу грошово-кредитних зобов'язань НБУ) та 50 % прибутку до розподілу перераховується до Державного бюджету України наступного за звітним року. Після формування загальних резервів у зазначеному розмірі прибуток до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі. Крім того, Головне управління у своїх експертних висновках до проектів Держбюджету щодо норм, якими передбачалося, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за відповідний бюджетний рік та перераховує не пізніше відповідного встановленого цим законом терміну відповідну суму прибутку до Державного бюджету України, звертало увагу на те, що така норма фактично зобов'язує НБУ забезпечувати отримання фіксованого обсягу прибутку, який підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, що не повною мірою узгоджується з відповідними положеннями ст. 5-1 Закону України "Про Національний банк України" і незрозуміло, яким чином має бути виконана зазначена вимога у випадку неотримання НБУ або отримання ним прибутку в обсязі значно меншому, ніж визначений у проекті закону про Держбюджет.

2. Не можна повною мірою погодитися з пропозицією проекту щодо усунення Національного банку України від участі у складанні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та непокладання на нього обов'язку подання Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України відповідних прогнозних монетарних показників, інформації про розрахунок частини прогнозованого прибутку, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України на наступний бюджетний рік. Прийняття такої пропозиції щодо "фінансової незалежності" Національного банку України в сучасних умовах кризового стану економіки є не на часі. Адже неврахування показників валютно-курсової політики при складанні прогнозу проекту Державного бюджету України може ускладнити належну оцінку його потенційних показників, у тому числі створити певні ризики щодо формування дохідної та видаткової частин.

Опрос