Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения контрактной формы работы в области культуры

Заключение к проекту закона Украины от 20.04.2015 № 2669
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури" (реєстр. N 2669 від 20.04.2015 р.)

У законопроекті пропонується внести зміни до законів України "Про культуру", "Про театри і театральну справу", які мають на меті визначити особливості формування кадрового складу державних і комунальних закладів культури.

Зокрема, передбачається встановити, що керівники державних та комунальних закладів культури, художній та артистичний персонал, директор або художній керівник театру призначаються на посаду шляхом укладення контрактів. Рішення про укладення контрактів приймається за результатами проведення конкурсу.

У Пояснювальній записці зазначається, що основною метою цього законопроекту є, зокрема, "створення конкурентного середовища, зупинення відтоку талановитих кадрів за кордон, стимулювання розвитку національної культури, оптимізація оплати праці професійного творчого працівника відповідно до реальної затребуваності у його послугах".

Не заперечуючи проти запровадження контрактної форми трудового договору для працівників вказаної вище сфери, Головне науково-експертне управління водночас вважає за доцільне звернути увагу на те, що контрактна форма трудового договору є по суті строковим трудовим договором (контракт є синонімом поняття "договір"), а тому її застосування має відповідати передбаченим законодавством вимогам, включаючи й міжнародні акти (Конвенція Міжнародної організації праці N 158 1982 року, ратифікована Україною 4 лютого 1994 року). За змістом зазначеної Конвенції заборонено припиняти трудові відносини з працівниками, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов'язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби (стаття 4).

При цьому умови контракту, які погіршують становище працівників проти законодавства України про працю, колективних договорів (угод) відповідно до статті 9 Кодексу законів про працю України є недійсними. Роботодавець у межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів може встановлювати додаткові до передбачених законодавством трудові і соціально-побутові гарантії для працівників, спрямовані на стимулювання продуктивності праці, створення належного виробничого побуту, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, соціально-побутових потреб працівників та їх родин, та інші умови, потрібні для виконання прийнятих сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки виробництва й фінансових можливостей.

Детально ж регламентувати права та обов'язки сторін, режим праці й відпочинку, соціально-побутові умови, форму й розмір винагороди за роботу та інші додаткові умови цілком можливо в положеннях трудового договору.

З урахуванням цих обставин при розробці проекту Трудового кодексу концептуально було виключено застосування контракту, як особливої форми трудового договору.

Опрос