Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений, регулирующих признание видов спорта в Украине и деятельность спортивных федераций и союзов)

Заключение к проекту закона Украины от 17.04.2015 № 2664
Дата рассмотрения: 19.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок)" (реєстр. N 2664 від 17.04.2015 р.)

У проекті Закону пропонується викласти у новій редакції статі 20, 39 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Закон далі). Пропозиції стосуються визначення конкурсних вимог для отримання статусу національної спортивної федерації, строку дії такого статусу, порядку реєстрації та ведення реєстру спортивних федерацій та спілок; визначення порядку визнання видів спорту в Україні, їх реєстрації, типів такого визнання (тимчасового або постійного).

Як зазначено у Пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття "надасть можливість широкої реалізації права громадян на об'єднання у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості та вільний вибір видів спорту, забезпечить впровадження антикорупційних механізмів у системі спорту та європейських принципів її функціонування".

Головне науково-експертне управління, в цілому підтримуючи ідею підвищення прозорості діяльності органів державної влади в сфері фізичної культури с порту, а також посилення автономії національних спортивних федерацій, водночас вважає за доцільне висловити щодо поданого законопроекту такі зауваження і пропозиції.

Насамперед слід зазначити, що основним недоліком законопроекту є те, що в ньому пропонується врегулювати суспільні відносини, які не є предметом регулювання на законодавчому рівні. Адже спортивні федерації, як громадські організації, є інститутами громадянського суспільства, що виключає докладне законодавче регулювання питань їх організації та діяльності. До того ж, проект Закону перевантажений положеннями декларативного характеру.

Крім того, законопроект потребує ретельного узгодження із чинним Законом. Зокрема, у запропонованому визначенні "спілки спортивних федерацій", на нашу думку, потребують додаткового роз'яснення на рівні понятійно-термінологічного апарату Закону терміни "споріднені види спорту" та "версії одного виду спорту".

В частині четвертій нової редакції статті 20 Закону до основних завдань спортивних федерацій та спілок віднесено всебічний розвиток відповідних видів спорту в таких напрямках як: дитячо-юнацький спорт, спорт вищих досягнень, професійно-прикладний спорт, спорт для людей з обмеженими можливостями. Звертаємо увагу, що чинний Закон оперує такими поняттями як "професійний спорт" (стаття 28), "спорт інвалідів" (стаття 1). При цьому, незрозуміло, що саме слід розуміти під "системою всеукраїнських та регіональних змагань", про які йдеться в переліку згаданих завдань, оскільки Закон оперує поняттям "Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України". Формулювання завдання щодо підготовки "конкурентно-здібних збірних команд з метою їх успішної участі в офіційних міжнародних змаганнях з відповідного виду спорту" спортивними федераціями та спілками потребує узгодження із статтею 37 Закону ("Національні збірні команди"), якою питання ефективної організації національних збірних команд до участі в офіційних міжнародних змаганнях віднесено до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Додаткового обґрунтування, на нашу думку, потребує пропозиція щодо неутворення (на відміну від чинної редакції) спортивних федерацій місцевого статусу (частина сьома статті 20), адже в наступних положеннях Закону (щодо реєстру спортивних федерацій та спілок) місцевий статус згадується.

В частині шостій статті 20 зазначено, що "спортивні федерації та спілки діють на підставі статуту, створеного на базі статуту відповідної міжнародної організації", проте законопроект не вказує, про яку саме "міжнародну організацію" йдеться. Аналогічне зауваження повною мірою стосується й частини одинадцятої цієї ж статті.

Опрос