Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины" относительно закупки иностранной валюты

Заключение к проекту закона Украины от 10.04.2015 № 2631
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України"

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Закон) пропонується: уточнити, що обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті провадиться з метою поповнення золотовалютних резервів Національного банку України (далі - НБУ), одночасно передбачивши щомісячний зворотний продаж НБУ суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземної валюти (на придбання за кордоном необхідних для виробничого процесу сировини, матеріалів, комплектуючих, послуг та ін.) на їх замовлення (при цьому сума зворотного продажу іноземної валюти з резервів НБУ не повинна перевищувати середньозважену суму продажу іноземної валюти суб'єктів до резервів НБУ за останні 6 місяців); встановити, що зворотний продаж НБУ суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземної валюти здійснюється протягом 4 робочих днів з дня подачі замовлення та проводиться без врахування коштів суб'єкта на поточних та депозитних рахунках в банках; конкретизувати, що поповнення золотовалютних резервів проводиться НБУ шляхом купівлі іноземної валюти, в тому числі за рахунок обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Завданням законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "є надання можливості суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності закуповувати у Національному банку України іноземну валюту для розрахунків з іноземними постачальниками в межах обов'язкового продажу валюти суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності".

Головне управління з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне висловити такі зауваження.

Пропоновані зміни до п. 7 ч. 1 ст. 25 Закону, якими передбачається спрямування коштів в іноземній валюті, отриманих в порядку обов'язкового її продажу, на поповнення золотовалютних резервів НБУ, не узгоджуються з предметом регулювання цієї статті, яка визначає засоби та методи грошово-кредитної політики. Питанням же поповнення та використання золотовалютного резерву присвячена ст. 48 Закону, до якої, у разі необхідності, і слід вносити відповідні зміни.

Загалом же внесена законодавча пропозиція, яка передбачає спрямування усього обсягу коштів в іноземній валюті, отриманих в порядку обов'язкового її продажу, на поповнення золотовалютних резервів НБУ (зміни до п. 7 ч. 1 ст. 25 Закону), покладення на НБУ повноважень щодо купівлі іноземної валюти "за рахунок обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності" (зміни до п. 1 ч. 1 ст. 48 Закону) та зворотного продажу її останнім на їх замовлення (новий п. 5 ч. 2 ст. 48 Закону), виглядає недостатньо обгрунтованою, насамперед, з тих підстав, що Законом повноваження щодо управління золотовалютним резервом, а отже формування потреби у ньому, джерел його формування та напрямів використання, виходячи з покладених Законом на центральний банк функцій та цільової спрямованості золотовалютного резерву, тощо, покладені на НБУ. Про це свідчать, зокрема, такі положення Закону: п. 15 ч. 1 ст. 7, за яким до функцій НБУ належить забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними; п. 1 ч. 1 ст. 15, за яким прийняття рішень щодо управління золотовалютними резервами, мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ належить до повноважень Правління НБУ; ст. 28, за якою "Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні"; п. 8 ч. 1 ст. 42, за яким "Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій, розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А".

Взагалі ж внесена пропозиція виглядає сумнівною з точки зору визначених Законом функцій НБУ, а також його можливостей щодо організаційно-технічного забезпечення реалізації пропонованого механізму.

У проекті, зокрема:

не визначені процедура, валютний курс та порядок обліку суб'єктів - продавців іноземної валюти НБУ, за якими буде проводитись продаж іноземної валюти НБУ;

Опрос