Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О моратории на строительство объектов (кроме объектов социальной инфраструктуры) на отдельных земельных участках в г. Киеве

Заключение к проекту закона Украины от 20.04.2015 № 2629-1
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про мораторій на будівництво об'єктів на окремих земельних ділянках в м. Києві" (реєстр. N 2629-1 від 20.04. 2015 р.)

Законопроект за своїм змістом є майже ідентичним проекту за реєстр. N 2629 від 10.04.2015 року. Відмінність між цими проектами полягає в тому, що передбачений в проекті за реєстр. N 2629-1 мораторій не поширюється на об'єкти соціальної інфраструктури "відповідно до пп. 5.4.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.1997 року", чого немає у проекті за реєстр. N 2629.

У зв'язку з цим управління вважає за доцільне висловити до проекту наступні зауваження та пропозиції.

1. Погоджуючись із твердженням, яке міститься у Пояснювальній записці до проекту, про те, що на сьогоднішній день має місце "незаконна, неконтрольована та систематична забудова земель, які належать до особливо цінних земель та об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва", звертаємо увагу на те, що у проекті запроваджується мораторій не на будівництво незаконних об'єктів чи об'єктів, законність виділення земельних ділянок та дозвільних документів щодо будівництва яких викликає сумнів, а на будівництво всіх об'єктів, визначених у статті 1 проекту, тобто і тих, документи щодо яких не викликають сумнівів щодо законності їх отримання. Вважаємо запровадження мораторію щодо таких об'єктів необгрунтованим, а також таким що не відповідає задекларованій меті та завданню прийняття проекту. Крім цього, при прийнятті рішення слід також зважити, що мораторій на будівництво таких об'єктів матиме негативні економічні наслідки не лише для будівельних організацій, які змушені будуть консервувати відповідні об'єкти або відмовлятися від їх будівництва, а й для громадян, які не отримують житло, в тому числі і те, яке вони фінансували за власний рахунок, або житлово-комунальні послуги належної якості.

Сумнівним є запровадження зазначеного мораторію і щодо об'єктів самовільного будівництва та тих, законність видачі дозвільних документів на які викликає певні сумніви. Річ у тому, що вирішення зазначених питань знаходиться у площині судових розглядів, виявлення правопорушень на різних стадіях містобудівної діяльності та притягнення винних до юридичної відповідальності у кожному конкретному випадку. Слід звернути увагу на те, що згідно з частиною 7 статті 376 ЦК України "у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану".

Крім цього, звертаємо увагу на те, що само по собі встановлення мораторію на виконання підготовчих та будівельних робіт на певний період не забезпечує знесення незаконних забудов, а лише відкладає вирішення цього питання до затвердження нового Генерального плану м. Києва.

2. Вважаємо також, що прийняття проекту в запропонованому вигляді може створити нові проблеми у зазначеній сфері. Так, у проекті не враховано те, що чинне законодавство України вже містить норми, які встановлюють заборону чи обмеження будівництва на окремих територіях та об'єктах, що підлягають особливій охороні, які у проекті визначені як "окремі об'єкти благоустрою" (преамбула проекту) або "земельні ділянки" (стаття 1). Наприклад, у пункті "г" статті 61 Земельного кодексу України забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах. У проекті під це визначення підпадають земельні ділянки "на відстані до 100 метрів від берегів річки Дніпро, її притоків, протоків та заток; на відстані до 100 метрів від урізу води озер (у меженний період); на островах річки Дніпро в межах території м. Києва)". При цьому слід відмітити, що у ЗК України заборона не стосується "гідротехнічних, навігаційних, гідрометричних та лінійних" споруд, тоді як у проекті мораторій встановлюється, у тому числі й на будівництво "споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури". Зазначене матиме наслідком виникнення правової колізії між згаданими нормами (оскільки внесення змін до чинного законодавства у проекті не передбачено), що, в свою чергу, може привести до зростання кількості відповідних правопорушень, в тому числі корупційних. Крім того, заборона будівництва у прибережних захисних смугах у ЗК України має постійний характер, а у законопроекті діє лише "до затвердження нового Генерального плану Києва", що створює загрозу формальної легітимізації забудови відповідних земельних ділянок після прийняття зазначеного плану. Не зовсім зрозумілим є віднесення до земельних ділянок, щодо будівництва на яких запроваджується мораторій, прибудинкових територій з зеленими насадженнями, оскільки чітко не визначено, які саме насадження мають бути на цих територіях.

Опрос