Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по поддержке центров патриотического воспитания молодежи

Заключение к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2626
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді" (реєстр. N 2626 від 09.04.2015 р.)

У поданому законопроекті пропонується на законодавчому рівні закріпити правовий статус, напрямки та форми підтримки діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання.

В Преамбулі проекту Закону та Пояснювальній записці до нього зазначається, що він "спрямований на підтримку високого рівня патріотизму, духовності та ініціативи молоді, широкого залучення її до процесів соціально-політичних та економічних перетворень в суспільстві, а також інтеграції країни до європейської спільноти, зважаючи на необхідність посилення підтримки на загальнодержавному і місцевому рівні патріотизму шляхом створення і розвитку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання по всій території України".

Головне науково-експертне управління, в цілому підтримуючи ідею вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді як комплексної системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, в той же час висловлює щодо поданого проекту Закону такі міркування.

1. Насамперед необхідно зазначити, що прийняття нових первинних законодавчих актів (що пропонується даним законопроектом) доцільно здійснювати лише у випадках виникнення чи виділення певної самостійної сфери суспільних відносин, що не врегульована (недосконало врегульована) існуючими нормами права. У запропонованому ж законодавчому акті зроблена спроба охопити різнорідні суспільні відносини (адміністративні, бюджетні, гуманітарні, соціально-культурні тощо), які вже регулюються відповідними галузями права та законодавства. Такий підхід не є типовим для української системи законодавства, де застосовується принцип галузевого регулювання.

На нашу думку, суспільні відносини, які пропонується врегулювати у зазначеному законопроекті, не можуть бути предметом регулювання окремого законодавчого акту. Адже правові передумови розвитку та функціонування центрів патріотичного виховання молоді частково передбачені в законах України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт" та інших законах і підзаконних нормативно-правових актах України. Тому нічого нового в регулювання відповідних суспільних відносин поданий законопроект, зважаючи на його декларативний та ненормативний характер, не вносить.

Вирішення ж конкретних питань щодо надання підтримки відповідним молодіжним центрам, на наш погляд, має вирішуватися на підзаконному рівні в актах розпорядчого характеру на базі законодавчих приписів. Адже, аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що питанням, порушеним у законопроекті, вже достатньо приділено уваги на підзаконному рівні. Зокрема, питання виховання патріота і громадянина знайшло своє закріплення у Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схваленої Указом Президента України від 25.10.2002 року N 948/2002, а також у Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 року N 3754/981/538/49. Звертаємо також увагу, що деякі питання, порушені у законопроекті, достатньою мірою вже врегульовані у наказі Міністерства молоді та спорту України N 720 від 23.10.2013 року "Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання".

2. Запропонований законопроект складається переважно з декларативних та публіцистичних положень, не наповнених конкретним нормативним змістом, які не встановлюють конкретних прав і обов'язків учасників відповідних суспільних відносин, що не узгоджується з природою закону як нормативно-правового акту.

За таких умов є підстави вважати, що деякі положення Закону не відповідають конституційному принципу верховенства права (у частині забезпечення правової визначеності, ясності і недвозначності норм, як складових цього принципу).

Опрос