Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления прозрачности добывающих отраслей в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 07.04.2015 № 2591
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні" (реєстр. N 2591 від 07.04. 2015 р.)

У проекті пропонується внести зміни до Кодексу України про надра (далі - КУпН), згідно з якими до відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчання, використання та охорони надр віднесено обов'язком публікація інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, а також контекстної інформації (загального огляду) по видобувним галузям, а на органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр покладається обов'язок надавати та публікувати інформацію про стан геологічного вивчення, використання і охорони надр, на користувачів надр - надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність. Крім цього, до Закону України "Про нафту газ" вносяться зміни, згідно з якими принципи державної політики у нафтогазовій галузі доповнюється принципом додержання стандартів і вимог, необхідних для посилення прозорості видобувних галузей, а обов'язки власників спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами доповнюється обов'язком надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність тощо.

Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його основною метою визначено "забезпечення можливості отримання фінансової інформації та інформації про господарську діяльність для підготовки Звіту відповідно до вимог Стандарту ІПВГ (ініціативи прозорості видобувних галузей - незалежного та добровільно підтримуваного на міжнародному рівні стандарту, який впроваджується у 48 країнах світу), створення сприятливого інвестиційного клімату, умов подолання корупції, ефективного конкурентного середовища" з урахуванням того, що "17 жовтня 2013 року Правлінням ІПВГ присвоєно статус країни-кандидата Ініціативи прозорості видобувних галузей та визнано Україну країною-кандидатом ВПГВ", а у жовтні 2015 року країна має подати перший звіт ІПВГ.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. Насамперед, варто звернути увагу на те, що значна кількість положень проекту має занадто загальний характер, що, на нашу думку, навряд чи позитивно вплине на ефективність регулювання відповідних суспільних відносин. У зв'язку з цим їх зміст вимагає відповідного уточнення. Зокрема, йдеться про чітке визначення того, які саме галузі відносяться до видобувних; які відомості мають складати "контекстну інформацію (загальний огляд) по видобувним галузям" (зміни до статті 15 КУпН) та "про виробничу (господарську діяльність) та іншу інформацію, необхідну для посилення прозорості видобувних галузей" (зміни до статті 24 КУпН, зміни до статті 20 Закону України "Про нафту і газ"), хоча б у спосіб, застосований у цьому ж проекті у змінах до статті 62 цього Кодексу, де передбачено, що "інформація про стан геологічного вивчення, використання і охорони прав в обсягах, необхідних для посилення (доцільніше - забезпечення) прозорості видобувних галузей" з уточненням, хто саме визначає такий обсяг. Так само, на нашу думку, має бути уточнено, яка саме "інформація про загальнодержавні та місцеві податки і збори, та інші платежі" має розкриватися відповідно до цього проекту.

2. Як можна зрозуміти із Пояснювальній записці до проекту, "другий звіт ІПВГ (жовтень 2016 року), крім нафтогазової галузі, охоплюватиме видобуток вугілля та інших корисних копалин". Проте у проекті відповідні зміни пропонується внести лише до КУпН та Закону України "Про нафту і газ". Разом з тим суспільні відносини у видобувних галузях регулюються нормами інших законів, зокрема, у Гірничому законі України, законах України "Про видобування та переробку уранових руд", "Про угоди про розподіл продукції", внесення змін до яких у проекті не передбачено. У зв'язку з цим пропонуємо доповнити проект внесенням необхідних змін до згаданих законів з тим, щоб не вносити їх при підготовці другого звіту ІПВГ.

Опрос