Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно контроля за выполнением норматива рабочих мест)

Заключение к проекту закона Украины от 07.04.2015 № 2588
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо контролю за виконанням нормативу робочих місць) (реєстр. N 2588 від 07 квітня 2015 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя на засіданні 03 червня 2015 року (протокол N 22) розглянув на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо контролю за виконанням нормативу робочих місць) (реєстр. N 2588 від 07 квітня 2015 року) (далі - Законопроект), поданий народним депутатом України Кишкарем П. М.

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблений з метою приведення чинної законодавчої бази у відповідність до вимог Конституції України, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині наявності одного контролюючого органу державного нагляду у складі центрального органу виконавчої влади, а також вимог Конвенції про права інвалідів.

Для досягнення мети автором пропонується встановити, що контроль за виконанням нормативу робочих місць здійснює утворений Кабінетом Міністрів України орган з питань нагляду за додержанням вимог законодавства про працю та його територіальні органи. Вказані органи проводять перевірку підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Також, на думку автора, запропоновані Законопроектом зміни дозволять підвищити відповідальність одержувачів фінансової допомоги та ефективність використання бюджетних коштів.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

В Основному Законі України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8). За приписом частини другої статті 19 Основного Закону України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За Основним Законом України (частини перша, друга статті 43) кожен має право на працю. Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

При цьому, Конвенцією про права інвалідів (частина перша статті 27) встановлено, що держави-учасниці забезпечують і заохочують реалізацію права інвалідів на працю шляхом вжиття, у тому числі в законодавчому порядку, належних заходів.

Опрос