Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности" (относительно усовершенствования отдельных процедур закупок)

Заключение к проекту закона Украины от 03.04.2015 № 2547
Дата рассмотрения: 08.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (щодо удосконалення окремих процедур закупівель)"

У законопроекті шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" пропонується визначити, що підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі державні (казенні) підприємства, що включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", "виключно за рахунок власних коштів" здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, не визначених статтею 2 цього Закону, без застосування процедур закупівель, передбачених законами України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття "дасть можливість встановити справедливий правовий господарський порядок при здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок власних коштів підприємствами оборонно-промислового комплексу у сферах їх діяльності, які не пов'язані із забезпеченням потреб держави та територіальної громади"

Головне управління звертає увагу на те, що законодавча пропозиція не є предметом регулювання Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності". Адже вимоги цього Закону поширюються на окремі сфери господарської діяльності, виключний перелік яких визначений в його статті 2 і до яких належать: забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії; забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України; забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води; забезпечення функціонування централізованого водовідведення; надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування; забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення; надання послуг автостанцій, портів, аеропортів; надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден; надання послуг поштового зв'язку; геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива; забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг; забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих; забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"; надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України". У той же час підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі державні (казенні) підприємства, що включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", до цього переліку не належать.

Слід також зауважити, що особливості здійснення закупівель вищезазначеними підприємствами цілком можуть регулюватися Законом України "Про здійснення державних закупівель", який встановлює загальні правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Водночас, на думку Управління, непоширення загальних вимог, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель", на процедури закупівлі за участю підприємств промислово-оборонного комплексу не повною мірою узгоджуватимуться з основною метою цього Закону, яка полягає у створенні конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, забезпеченні раціонального та ефективного використання державних коштів. Крім того, реалізація такої пропозиції не сприятиме прозорості та відкритості використання державних коштів та ускладнить процедуру здійснення державного контролю у сфері державних закупівель. Як один із варіантів удосконалення державних закупівель підприємств оборонно-промислового комплексу є запровадження більш гнучких правил закупівель (застосування переговорної процедури), а не їх уникнення.

Опрос