Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Гражданский кодексы Украины относительно совершенствования института специальной конфискации в целях устранения коррупционных рисков при ее применении

Заключение к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2541а
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні"

Метою законопроекту, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, є усунення корупційних ризиків при застосуванні спеціальної конфіскації.

Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до статей 96-1 та 96-2 Кримінального кодексу України (далі - КК), передбачивши можливість застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового характеру за всі без виключення злочини. Крім того, проектом пропонується внести зміни до санкцій низки статей Особливої частини КК, згідно з якими конфіскація знарядь та предметів, здобутих злочинним шляхом, замінюється на спеціальну конфіскацію зазначених знарядь та предметів. Також у проекті пропонується внести зміни до статей 330 "Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це право" та 354 "Конфіскація" Цивільного кодексу України (далі - ЦК), згідно яких: 1) добросовісним набувачем не може бути визнана особа, яка набула майно і при цьому знала або повинна була знати, що таке майно набуте в результаті вчинення злочину; 2) конфіскація та спеціальна конфіскація можуть бути застосовані не лише як санкція за вчинення певного правопорушення.

Проаналізувавши поданий законопроект, Головне науково-експертне управління не може підтримати його у запропонованому вигляді з таких підстав.

1. Аналіз змісту проекту свідчить, що його розробники не визначились у питанні про правову природу спеціальної конфіскації. Адже, якщо метою даного проекту є вдосконалення процедур здійснення конфіскації задля уникнення корупційних ризиків (як це випливає із назви проекту), то правильним було б вважати спеціальну конфіскацію питанням процесуального, а не матеріального кримінального права, у зв'язку з чим відповідні зміни слід вносити до Кримінального процесуального кодексу України, а не до Кримінального кодексу України, який не призначений для регулювання відповідних суспільних відносин.

Якщо ж ініціатори проекту відповідно до змісту чинного КК вважають спеціальну конфіскацію заходом безпеки, то таке її розуміння виглядає вкрай сумнівним. Заходи безпеки - це профілактичні заходи, які можуть передбачатись у кримінальному законі і застосовуватись для запобігання вчиненню певними особами нових суспільно небезпечних діянь. При цьому заходи безпеки застосовуються щодо певних осіб замість покарання у випадках, коли застосування покарання неможливе. З огляду на викладене важко зрозуміти, яким чином може запобігти вчиненню нових злочинів конфіскація предметів злочину або майна, одержаного внаслідок злочину або доходів від такого майна. Навіть конфіскація засобів та знарядь вчинення злочину не завжди буде виконувати ту функцію, яку мають забезпечувати заходи безпеки.

Опрос