Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество в целях устранения коррупционных рисков при его применении

Заключение к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2540а
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні"

Законопроект спрямований, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, на удосконалення положень Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) щодо відшкодування шкоди, завданої протиправними діями підозрюваного, обвинуваченого, унеможливлення недобросовісного використання наявних законодавчих механізмів для уникнення конфіскації майна, спеціальної конфіскації або відшкодування завданої шкоди, у т. ч. у разі задоволення цивільного позову, забезпечення застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, а також підвищення ефективності проведення спеціального досудового розслідування.

З цією метою пропонується внести зміни до статей 170 - 173, 236, 297-1 КПК, а саме надати можливість накладати арешт на майно будь-яких осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація; дозволити забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також стягнення в дохід держави неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою; уніфікувати перелік об'єктів, на які може бути накладено арешт; встановити різний ступінь доведення відповідних обставин для накладення арешту на майно в залежності від його мети; надати можливість розмежовувати поняття "розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням" та "розмір цивільного позову"; дозволити зменшувати за пропозицією слідчого, прокурора чи цивільного позивача строк, необхідний для усунення недоліків клопотання про арешт майна; конкретизувати процесуальний статус майна, вилученого під час обшуку; передбачити можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших, крім передбачених частиною другою статті 297-1 КПК злочинів, за умови, що вони розслідуються в одному кримінальному провадженні, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

За результатами розгляду поданого законопроекту, Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити наступне.

1. У законопроекті пропонується внести зміни до статті 170 КПК, згідно з якими арешт майна є тимчасовим позбавленням "права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно пов'язане із кримінальним правопорушенням,". На відміну від запропонованої, в чинній редакції вказаної статті КПК, заборона поширюється в основному на відчуження певного майна, і лише в якості альтернативи чинний КПК передбачає можливість забороняти особі, на майно якої накладено арешт або іншій особі, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися та використовувати його (частина перша статті 170 КПК).

Пропозиція законопроекту, яка передбачає право арештовувати майно, яким володіє, користується або розпоряджається будь-яка фізична або юридична особа, "якщо існують достатні підстави вважати, що воно пов'язане із кримінальним правопорушенням або особою, яка підозрюється, обвинувачується у його вчиненні, чи юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру", призведе до зміни змістовного наповнення терміну "арешт майна", що на наш погляд, призведе до порушення прав осіб, які володіють, користуються або розпоряджаються певним майном, адже їх позбавлять цього права навіть тоді, коли не буде нагальної потреби обмежувати їх права саме в такому обсязі.

2. Як вже зазначалося, у законопроекті (частина перша статті 170) пропонується дозволити арешт майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно пов'язане із кримінальним правопорушенням або особою, яка підозрюється, обвинувачується у його вчиненні, чи юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Згідно усталених правил юридичної техніки терміни і поняття, які містить правовий акт (особливо кримінально-правові), повинні характеризуватися належною юридичною визначеністю, що виключало б їх довільне тлумачення. Натомість, вживане в законопроекті поняття "достатні підстави" є досить оціночним, що може призвести до порушень прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3. Відповідно до частини сьомої статті 170 КПК (в редакції законопроекту) арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, майнові, корпоративні та інші права, інші активи, які знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні особи. Тобто, у проекті фактично пропонується розширити перелік майна, на яке може бути накладено арешт, зробивши його відкритим, що також призведе до порушення прав осіб, майно яких може бути арештовано.

4. У законопроекті пропонується доповнити пункт 3 частини другої статті 171 КПК положенням, згідно з яким у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна мають бути зазначені інші відомості, які свідчать про наявність такого майна у володінні, користуванні чи розпорядженні особи, що породжуватиме чимало непорозумінь. Адже зі змісту цього формулювання незрозуміло, які саме інші відомості можуть бути достатнім свідченням.

Опрос