Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно возобновления права территориальной общины города Киева осуществлять местное самоуправление через районные в городе советы и их исполнительные органы)

Заключение к проекту закона Украины от 03.04.2015 № 2529
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи) (реєстр. N 2529 від 03 квітня 2015 року, доопрацьований від 19 червня 2015 року)

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 15 липня 2015 року (протокол N 29) на відповідність Конституції України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи) (реєстр. N 2529 від 03 квітня 2015 року, доопрацьований від 19 червня 2015 року), поданий народним депутатом України Третьяковим О. Ю. (далі - Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття Законопроекту є відновлення цілісної системи місцевого самоврядування у місті Києві, шляхом поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи.

Для досягнення поставленої мети Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про столицю України - місто герой Київ", якими передбачити обов'язкове існування в місті Києві районних рад. Крім того, пропонується встановити, що голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

В Конституції України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8). За приписом частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 133 Конституції України визначено, що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. При цьому, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 13 липня 2001 року N 11-рп (справа про адміністративно-територіальний устрій) дійшов висновку, що адміністративно-територіальна одиниця - це компактна частина єдиної території України, що є просторовою основою для організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини згаданого Рішення).

Частиною п'ятою статті 140 Конституції України встановлено, що питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Положеннями частини першої статті 142 Конституції України передбачено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Опрос