Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта" (относительно совершенствования некоторых положений)

Заключение к проекту закона Украины от 21.08.2015 № 2517а
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (реєстр. N 2517а від 21.08.2015)

У законопроекті пропонуються зміни до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", спрямовані на підвищення його відповідності міжнародним стандартам щодо порушення та проведення антисубсидиційних розслідувань і застосування відповідних компенсаційних заходів за результатами їх проведення, а також удосконалення процедури проведення антисубсидиційних розслідувань.

Головне управління, в цілому підтримуючи спрямованість законопроекту, одночасно вважає за доцільне зазначити таке.

1. Внесений законопроект передбачає приведення норм Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (далі - Закон) у відповідність до вимог міжнародних документів, зокрема, Угоди СОТ про субсидії і компенсаційні заходи. Підтримуючи необхідність максимального узгодження національного та міжнародного законодавства (що є однією з головних умов інтеграції України у світове співтовариство), одночасно вважаємо за доцільне зазначити, що цей процес не повинен здійснюватися шляхом автоматичного відтворення відповідних норм міжнародних документів, які досить часто викладаються у загальній формі, властивій для норм-принципів, які потребують конкретизації у національному законодавстві.

Натомість у законопроекті спостерігається тенденція до автоматичного відтворення норм відповідних міжнародних правових актів (без дотримання вимог законодавчої техніки), в результаті чого чимало положень законопроекту характеризуються відсутністю належної юридичної визначеності, що, на нашу думку, може суттєво ускладнити їх застосування на практиці. Це, зокрема, відображається в тому, що в цих положеннях використовуються формулювання, яким властивий оціночний характер, або які не наповнені конкретним юридичним змістом. В результаті цього важко буде, наприклад, встановити на практиці, які саме субсидії вважаються адресними, коли саме має застосовуватися антисубсидиційне розслідування тощо.

Такими, наприклад, є положення: "критерії або умови, які є, горизонтальними", "видима відсутність адресності", "має враховуватися, інформація про частоту відхилення або заявок на отримання субсидій та причин прийняття таких рішень", "повинні братися до уваги ступінь диверсифікації економічної діяльності, а також період дії програми надання субсидій", "відповідно до законодавства або фактично залежить (як єдина або одна з умов),", ", субсидії вважаються такими, що фактично залежать від показників експорту, коли факти підтверджують,", "інвестування визнане несумісним із звичайною інвестиційною практикою" (статті 7, 11 проекту у новій редакції) тощо

Сюди слід також віднести використання у проекті невластивих для текстів законів формулювань, якими, наприклад, є вживані у статтях 7, 11 Закону словосполучення на кшталт: "слід розуміти", "як, наприклад", "зокрема", "повинні братися", "повинні бути", "у тому числі".

2. Змінами до ст. 6 Закону пропонується замінити слова "надається пільга" словами "надається вигода". Зазначена зміна хоча і повною мірою відповідає Угоді СОТ про субсидії і компенсаційні заходи, оскільки пропоноване положення є прямою калькою відповідного положення цієї Угоди, все ж її змістовна частина дає привід для дискусії. Адже вигода, як правило, в контексті причинно-наслідкового зв'язку є результатом певних дій (надання пільг, преференцій тощо), що дає підстави для більш коректного використання цього терміну у словосполученні "одержання вигоди" замість "надання вигоди", що, до речі, підтверджується змістом положень пунктів 20, 23 ч. 1 ст. 1, абз. 2 ч. 2 ст. 2 (з урахуванням пропонованих змін) Закону.

Опрос