Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенствования некоторых положений)

Заключение к проекту закона Украины от 10.08.2015 № 2486а
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) пропонується гармонізувати національне законодавство у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності із законодавством Європейського Союзу та МСФЗ, правилами міжнародних стандартів фінансової звітності. У зв'язку з цим у законопроекті пропонується:

надати визначення понять: "витрати", "доходи", "звітний період", "таксономія фінансової звітності" та "підприємства, що становлять суспільний інтерес";

встановити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС N 2013/34/ЄС;

встановити, що підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

скоротити перелік обов'язкових реквізитів для первинних документів;

уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

дозволити не складати консолідовану фінансову звітність малим групам;

удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, зокрема, передбачивши її подання в єдиному електронному форматі, а також зобов'язати підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Головне управління щодо пропозицій законопроекту вважає доцільним зауважити наступне.

Опрос