Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О медиации

Заключение к проекту закона Украины от 27.03.2015 № 2480
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про медіацію" (реєстр. N 2480 від 27.03.2015 року)

У законопроекті відповідно до його преамбули пропонується визначити "правові основи надання послуг медіації на професійних засадах, що має на меті запровадження інституту медіації в суспільстві", визначити принципи та порядок проведення медіації, а також статус медіатора. Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його прийняття забезпечить приведення чинного законодавства Україні, щодо альтернативного вирішення спорів, у відповідність зі стандартами ЄС та імплементує норми Директиви 2008/52/EC Європейського Парламенту та Ради у національне законодавство України, що створить умови для роботи медіаторів в єдиному європейському правовому просторі.

Головне управління, погоджуючись в цілому з необхідністю законодавчого врегулювання медіації як ефективного позасудового способу вирішення певних спорів (конфліктів), вважає за доцільне висловити щодо змісту проекту наступні зауваження та пропозиції.

1. Головне управління не вбачає необхідності у включенні до закону окремої статті з визначенням змісту основних термінів, які в ньому застосовується. Це пояснюється тим, що певна частина з них є загальновідомими та не наповнені якимось специфічним змістом. Зокрема, це стосується таких термінів, як "сторони медіації", "учасники медіації", "організації, що забезпечують проведення медіації", "організації, що проводять навчання медіаторів". У зв'язку з цим пропонуємо змінити назву статті 2 на "Медіація", обмеживши її зміст визначенням цього терміну. Що стосується інших термінів, то (у разі необхідності) їх зміст доцільніше розкривати в інших статтях проекту, присвячених регулюванню відповідних суспільних відносин (як це зроблено, наприклад, у Цивільному кодексі України), зокрема, зміст поняття "медіатор" визначити у статті 13.

2. Вважаємо, що сфера застосування медіації має бути визначена більш детально. Зокрема, на думку управління, з метою запобігання дискредитації медіації шляхом зловживань при її використанні (що, на жаль, трапилось свого часу щодо третейського суду), було б доцільним певним чином обмежити застосування медіації. Наприклад, заборонити її використання у досудових спорах, які не можуть розглядатися у третейських судах відповідно до статті 6 Закону України "Про третейські суди". Вважаємо також, що досудову медіацію недоцільно застосовувати у спорах, стороною яких є держава, територіальна громада, їх органи, державні та комунальні підприємства, неповнолітні особи, особи з обмеженою дієздатністю, при розгляді справ про адміністративні правопорушення тощо. Сумнівним, з огляду на можливість використання медіації для легалізації правопорушень, виглядає її застосування, наприклад, у спорах щодо земельних ділянок або інших об'єктів нерухомості.

Варто також звернути увагу на необхідність чіткого визначення співвідношення між положеннями проекту та положеннями Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", в якому передбачено використання окремих елементів медіації для вирішення таких спорів, зокрема, участь у їх вирішенні незалежних посередників.

3. На думку управління, у проекті недостатньо чітко врегульовані питання організації професійної діяльності медіаторів та їх професійної підготовки. Зокрема, слід заборонити участь у медіації державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, судів та інших працівників судових органів, посадових осіб прокуратури, нотаріусів тощо.

Опрос