Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах самоорганизации населения

Заключение к проекту закона Украины от 24.03.2015 № 2466
Дата рассмотрения: 23.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про органи самоорганізації населення" (реєстр. N 2466 від 24.03.2015 р.)

У законопроекті пропонується ухвалити нову редакцію Закону України "Про органи самоорганізації населення" (далі - Закон). Поданий законопроект є доопрацьованим варіантом законопроекту N 3704-1 від 11.12.2013 р., що подавався до Верховної Ради України минулого скликання та на який Головне управління вже надавало свої зауваження та пропозиції (висновок від 05.06.2014 р.). Зазначений проект у Верховній Раді України було розглянуто, але 27 листопада 2014 року, його було відкликано. У даному законопроекті враховано тільки незначну кількість висловлених раніше зауважень Головного управління, і його текст мало чим відрізняється від попереднього варіанту, відкликаного з парламенту. З огляду на це Головне управління змушене повторити більшість своїх попередніх зауважень, а також висловити свою позицію щодо змісту деяких нових положень, які з'явились у тексті проекту.

1. Перш за все викликає сумніви запропонований порядок створення органів самоорганізації населення (надалі - ОСН). У новій редакції Закону (як і в чинній його редакції), по суті, встановлюється обов'язок сільської, селищної, міської, районної у місті ради надати дозвіл на створення ОСН у разі ініціювання даного питання громадянами. Адже згідно з проектом відповідна рада може відмовити у наданні такого дозволу лише за умови, якщо "ініціювання створення ОСН було здійснено з порушенням вимог, встановлених цим Законом" (ч. 5 ст. 12 проекту).

Зазначене положення, на наш погляд, не повною мірою відповідає ч. 6 статті 140 Конституції України, яка закріплює дозвільний, а не повідомний характер утворення ОСН. Зокрема, в ній визначено, що сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. З наведеного конституційного припису випливає, що прийняття рішення щодо необхідності і доцільності створення ОСН належить виключно до компетенції відповідної місцевої ради. Це пояснюється тим, що Конституція України пов'язує створення ОСН з можливістю наділення їх частиною власної компетенції, фінансів, майна відповідної ради, що не у всіх випадках може бути доцільним.

У даному контексті викликає також заперечення те, що за змістом відповідних положень проекту, створення ОСН загальними зборами (конференцією) жителів фактично передує наданню відповідною радою дозволу на їх створення (п. п. "а", "д" ч. 7 ст. 9, ч. ч. 2 та 3 ст. 12 проекту), що, на нашу думку, також не узгоджується із ч. 6 статті 140 Основного Закону, за змістом якої наданню дозволу на створення ОСН має передувати ініціатива жителів про надання дозволу, на основі якого жителі можуть створювати ОСН.

Опрос