Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг

Заключение к проекту закона Украины от 23.03.2015 № 2456
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр. N 2456 від 23 березня 2015 року)

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 03 червня 2015 року (протокол N 22) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр. N 2456 від 23 березня 2015 року) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Дзензерським Д. В. та іншими.

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є створення дієвої системи захисту прав споживачів фінансових послуг.

Для досягнення мети авторами пропонується внести зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про страхування", згідно яких передбачаються повноваження державних органів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, встановлюються однакові правила для банків та небанківських установ, передбачається відповідальність фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг, запроваджується інститут позовів на користь невизначеного кола осіб.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Конституції України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6). Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8). Органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).

Україна як соціальна, правова держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (стаття 1, частина четверта статті 13, частини перша, четверта статті 42 Конституції України).

Держава, встановлюючи законами України засади створення і функціонування грошового та кредитного ринків (пункт 1 частини другої статті 92 Конституції України), має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх кредитних послуг (Рішення Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року N 15-рп/2011).

Опрос