Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг

Заключение к проекту закона Украины от 23.03.2015 № 2456
Дата рассмотрения: 08.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг" (реєстр. N 2456 від 23.03.2015 р., внесений народними депутатами України Д. В. Дзензерським та іншими)

У законопроекті з метою посилення захисту прав споживачів фінансових послуг пропонується внести ряд змін до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про Національний банк України" та деяких інших. На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, прийняття проекту "сприятиме створенню надійної державної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, узгодженню норм законодавства, які стосуються споживачів фінансових послуг, що матиме наслідком покращення інвестиційного клімату в країні та залучення грошових коштів населення у фінансовий ринок".

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо її змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У проекті пропонується доповнити КУпАП новою статтею 1564 "Порушення прав споживачів фінансових послуг", у якій встановлюється відповідальність за відмову посадових осіб фінансових установ у наданні громадянам - споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про фінансову послугу (частина 1) та бездіяльність цих посадових осіб щодо приведення недостовірної інформації про фінансову послугу до відповідності або повторне надання такої інформації протягом року (частина 2). Разом з тим слід звернути увагу на те, що у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг" (реєстр. N 1652 від 24.03.2015 року, висновок управління N 16/3-596 від 21.04.2015 року) передбачено доповнення статті 1561 новою частиною 4, в якій встановлюється відповідальність за ненадання або несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про ці послуги. У зв'язку з цим пропонуємо відповідне положення проекту N 1652 врахувати при доопрацюванні статті 1564 КУпАП.

2. На нашу думку, зміни до частини 2 статті 1061 ЦК України мають бути доповнені визначенням наслідків невиконання банком обов'язку повідомлення вкладника про зменшення розміру процентів за вкладом.

3. Головне управління не підтримує внесення запропонованих змін до статей 3, 45 та 114 ЦПК України щодо надання у передбачених законом випадках органам та особам, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, права на звернення до суду за захистом невизначеного кола осіб. Це пояснюється тим, що у проекті відсутнє визначення правових наслідків таких позовів (яке, наприклад, є у Законі України "Про захист прав споживачів"), без чого подання таких позовів позбавлено практичного змісту, а також не визначений процесуальний порядок розгляду відповідних справ. Крім цього, сама по собі проблематика позовів в інтересах невизначеного кола осіб, на нашу думку, виходить за межі предмету проекту. Зазначене зауваження також стосується доповнень до статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. У пункті 7-2) доповнень до ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" пропонується дати визначення терміна "споживач". Враховуючи сферу дії даного Закону (яка до того ж відображена у даному визначенні), а також те, що зміст терміна "споживач" розкрито в ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", пропонуємо уточнити, що в цій статті мова йде про визначення змісту терміну "споживач фінансових послуг (у подальшому - споживач)". Крім цього, у цьому визначенні, а також у визначенні змісту терміну "клієнт" варто врахувати, що послугу як об'єкт цивільних прав "надають", а не "придбавають", як це передбачено у проекті.

5. На нашу думку, у новій редакції частині 1 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" доцільно зберегти норму про те, що інформація про фінансові послуги надається клієнту також у порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації", як це передбачено у її чинній редакції.

Опрос