Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О потребительском кредитовании

Заключение к проекту закона Украины от 23.03.2015 № 2455
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про споживче кредитування (реєстр. N 2455 від 23 березня 2015 року)

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 03 червня 2015 року (протокол N 22) на відповідність Конституції України проект Закону про споживче кредитування (реєстр. N 2455 від 23 березня 2015 року) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Дзензерським Д. В. та іншими.

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є створення механізму споживчого кредитування, який забезпечить захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців, що сприятиме розвитку економіки України.

Для досягнення мети авторами пропонується прийняти цілісний Закон та внести зміни до Цивільного кодексу України, законів України "Про захист прав споживачів", "Про банки і банківську діяльність", "Про кредитні спілки", що дозволить вдосконалити чинне законодавство у сфері споживчого кредитування шляхом комплексного регулювання відповідних відносин у спеціальному законі та забезпечить розвиток цивілізованого ринку у цій сфері.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Конституції України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6). Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Україна як соціальна, правова держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (стаття 1, частина четверта статті 13, частини перша, четверта статті 42 Конституції України).

Держава, встановлюючи законами України засади створення і функціонування грошового та кредитного ринків (пункт 1 частини другої статті 92 Конституції України), має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх кредитних послуг.

Опрос