Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно уточнения отдельных лицензионных условий

Заключение к проекту закона Украины от 27.07.2015 № 2453а
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо уточнення окремих ліцензійних умов" (реєстр. N 2453а від 27.07.2015 р.)

У проекті пропонується доповнити статтю 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" положенням, згідно з яким до банківських установ України, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, не застосовується спеціальна вимога ліцензійних умов з обмеження щодо здійснення над ними контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Необхідність зазначених змін обгрунтовується у Пояснювальній записці до проекту тим, що "у разі анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів окремих банків України, в т. ч. тих, що визначені Національним банком системно важливими банками України, тобто такими, діяльність яких впливає на стабільність всієї банківської системи України, очевидним є настання негативних наслідків для банківської системи України в цілому".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне звернути увагу на те, що у статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" визначається зміст ліцензійних умов, під яким згідно з статтею 1 цього Закону розуміється вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а не підстав анулювання ліцензій, що є предметом регулювання статті 16 цього Закону.

Крім цього, у пункті 5 частини 9 статті 9 названого Закону йдеться про включення до ліцензійних умов обмежень щодо здійснення резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України контролю над суб'єктом господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про економічну конкуренцію". Нагадаємо, що у згадані статті під контролем розуміється "вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання". Вважаємо, що зазначене питання також не має відношення до порядку анулювання ліцензій.

Що стосується самої пропозиції виведення банків України, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, які належать суб'єктам права держави-агресора, з під дії обмежень щодо контролю за особами, які здійснюють вплив на них, то Головне управління не підтримує її. Це пояснюється тим, що її реалізація, на нашу думку, може мати негативні наслідки для банківської фінансової системи України. Наприклад, у випадку, якщо внаслідок відсутності такого контролю відповідний банк підпаде під контроль особи, яка безпосередньо фінансує терористичну діяльність проти України, і остання штучно доведе вказаний банк до банкрутства.

Опрос