Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования порядка привлечения к ответственности за нарушение законодательства о доступе к публичной информации

Заключение к проекту закона Украины от 19.03.2015 № 2429
Дата рассмотрения: 08.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації"

У законопроекті пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) наступні зміни: 1) внести зміни до ч. 3 ст. 38, збільшивши строки накладення адміністративного стягнення у разі вчинення правопорушення, передбаченого ст. 212-1 КУпАП; 2) внести зміни до ч. 1 ст. 254, розширивши перелік осіб, які мають право складати протокол про адміністративне правопорушення; 3) доповнити ч. 1 ст. 255 пунктом 8-2, закріпивши за фізичною або юридичною особами, які подали запит про доступ до публічної інформації, право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити таке.

1. У проекті пропонується виключити з ч. 1 ст. 254 КУпАП слово "посадовою". У результаті таких змін будь-яка особа, а не лише посадова особа або представник громадської організації чи органу громадської самодіяльності, можуть бути уповноважені на складення протоколу про адміністративне правопорушення. Вважаємо, що така пропозиція суперечить ряду положень КУпАП, а саме: 1) ч. ч. 2 - 4 ст. 7 КУпАП, згідно з якими провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами; 2) ч. 1 ст. 246 КУпАП, згідно з якою порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається цим Кодексом та іншими законами України; 3) ч. 1 ст. 256 КУпАП, згідно з якою у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол.

Крім неухильного забезпечення законності складання протоколу про адміністративне правопорушення має ґрунтуватися на засадах професіоналізму та компетентності. Забезпечення цих вимог не може бути гарантовано у разі сприйняття аналізованої пропозиції.

2. Частину 1 ст. 255 КУпАП пропонується доповнити пунктом 8-2, відповідно до якого фізичній або юридичній особі, яка подала запит про доступ до публічної інформації, надається право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Ця пропозиція змістовно пов'язана зі змінами до ч. 1 ст. 254 КУпАП, а, отже, вона також суперечить вимогам ч. ч. 2 - 4 ст. 7 та ч. 1 ст. 246 КУпАП. Окрім цього, ця законодавча новела викликає й інші зауваження. Перш за усе, фізична або юридична особи, які подали запит про доступ до публічної інформації, виступають потерпілими від правопорушення (ст. 269 КУпАП), передбаченого відповідною частиною ст. 212-3 КУпАП, а отже є зацікавленими особами. Поєднання в одній особі і потерпілого, і особи, уповноваженої складати протокол про адміністративне правопорушення, призведе до конфлікту інтересів.

Опрос