Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования осуществления отдельных направлений государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Заключение к проекту закона Украины от 21.07.2015 № 2422а
Дата рассмотрения: 07.10.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання здійснення окремих напрямів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (реєстр. N 2422а від 21.07.2015 р.)

У проекті з метою уніфікації законодавства України про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності пропонується уточнити та конкретизувати окремі положення з державного нагляду (контролю) у Господарському кодексі України, Кодексі цивільного захисту України, законах України "Про захист прав споживачів", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". У проекті, зокрема, коригуються положення, що визначають строки одержання суб'єктом господарювання інформації про результати інспектування; підстави та порядок повного чи часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів та окремих виробництв; умови відшкодування шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам внаслідок незаконного застосування санкцій; обов'язки фізичних та юридичних осіб виконувати приписи і розпорядження посадових осіб контролюючих органів; порядок оскарження постанов, розпоряджень, приписів посадових осіб контролюючих органів тощо.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У законопроекті пропонується виключити із статті 57 Кодексу цивільного захисту України частину 3, згідно з якою, зокрема, регулюються питання визначення переліку суб'єктів господарювання з високим ступеням ризику. У Пояснювальній записці до проекту це пояснюється тим, що питання віднесення суб'єктів господарювання до певних ступенів ризику вже врегульовані у Законі України "Про основні засади державної політики у сфері господарської діяльності". Проте, крім цих питань, у статті 57 КЦЗ України визначаються також повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд, у сферах техногенної та пожежної безпеки, визначати за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності, перелік суб'єктів з високим ступеням ризику, яке не передбачено у названому Законі. У зв'язку з цим пропонуємо виключити із статті 57 КЦЗ України не всю її частину 3, а тільки абзац 2.

2. Управління не вбачає потреби у доповненні частини 1 статті 66 зазначеного Кодексу словами "відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". У Пояснювальній записці до проекту необхідність такого доповнення аргументується тим, що це має забезпечити поширення дії норм зазначеного Закону на державний нагляд у сфері цивільного захисту. Однак це питання вже врегульовано у статті 47 КЦЗ України, де визначено, що "державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту здійснюється за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, а також у сфері промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", цього Кодексу та інших законодавчих актів".

3. Виглядає зайвим доповнення частини 4 статті 68 КЦЗ України новим абзацом, згідно з яким шкода, заподіяна юридичним та фізичним особам внаслідок незаконного застосування санкцій центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, та його посадовими особами, відшкодовується у повному обсязі, оскільки це питання врегульовано у ЦК України.

Виглядає також зайвим і доповнення до законів України "Про захист прав споживачів" (зміни до абзацу 1 частини 1 статті 26), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (зміни до частини 3 статті 39), згідно з якими відповідний контроль (нагляд) має здійснюватися відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", оскільки у своїй діяльності відповідні органи виконавчої влади повинні керуватися приписами всіх законів, а не тільки вищезгаданого Закону.

4. Головне управління не підтримує вилучення з статті 69 КЦЗ України положень, згідно з якими посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, видають приписи, розпорядження чи постанови з питань відсутності організаційно-розпорядчих документів щодо здійснення заходів з питань техногенної безпеки, які передбачені для суб'єкта господарювання, та відсутності плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єкті підвищеної небезпеки, а також відсутності розроблених відповідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного характеру, оскільки це може негативно позначитися на рівні техногенної та пожежної безпеки.

5. У новій редакції частини 2 статті 70 КЦЗ України слід врахувати, що чинна редакція частини 7 статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не містить вимоги про те, що позов про повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг подається за умови попереднього надання припису про усунення відповідних порушень вимог законодавства.

Опрос