Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг

Заключение к проекту закона Украины от 20.07.2015 № 2413а
Дата рассмотрения: 10.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг"

У законопроекті, з метою консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, пропонується: уточнити питання адміністративної відповідальності за правопорушення з питань діяльності на фондовому ринку та накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; вилучити із переліку повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: внесення подання щодо застосування санкцій до порушень законодавства про зовнішньоекономічну діяльність; визначення порядку формування статутного капіталу страховика-резидента цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю; уточнити права та функції, повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань страхування, а також діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення; передати НБУ функції щодо здійснення державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України; покласти на Правління НБУ повноваження щодо державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення); збільшити з шести до семи членів Правління, а також з п'яти до шести заступників голови НБУ; визначити мету державного регулювання НБУ ринків небанківських фінансових послуг; конкретизувати обмеження щодо службовців НБУ та їх родичів першого ступеня спорідненості; визначити завдання і повноваження НБУ з державного регулювання у сфері ринків небанківських фінансових послуг; розширити повноваження НБУ з питань недержавного пенсійного забезпечення, соціального страхування, страхування сільськогосподарської продукції, аудиту, ліцензування господарської діяльності тощо.

У зв'язку із цим пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, а також законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про організацію формування та обігу кредитних історій", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про іпотечні облігації", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про ліцензування видів господарської діяльності".

У Пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його розроблено з метою "скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг" та "підвищення ефективності державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, сприятимуть активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг"

Головне управління, поділяючи позицію суб'єкта права законодавчої ініціативи щодо необхідності оптимізації кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг, у той же час вважає за доцільне щодо окремих положень законопроекту висловити такі зауваження та пропозиції.

1. У проекті пропонується передати Національному банку України низку повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які пов'язані зі здійсненням зовнішньоекономічної, страхової діяльності, страхуванням сільськогосподарської продукції, діяльності на ринку небанківських фінансових послуг (зміни до: ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; ст. 2 Закону України "Про страхування"; п. 8-1 ст. 7, п. 1 ст. 15, ст. 57 - 59, 63-1 Закону України "Про Національний банк України"; ст. 4, 27 - 30, 31, 32, 34 - 38, 42, 46, 47 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"; ст. 43 Закону України "Про організацію формування та обіг кредитних історій"; ст. 13 Закону України "Про аудиторську діяльність"; ст. 1, 4, 15, 16, 21, 26 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"; ст. 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

З приводу запропонованих змін Головне управління вважає за необхідне звернути увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 99 Конституції України основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. За таких умов покладення на Національний банк України додаткових повноважень, зокрема, регулятора на ринку небанківських фінансових послуг не повинно перешкоджати виконанню його основної функції. На нашу думку, функції щодо державного регулювання валютних та кредитних операцій доцільно закріпити за Національним банком України, а зі страхової діяльності - за Міністерством фінансів України. При цьому нагадаємо, що свого часу Декретом Кабінету Міністрів України "Про страхування" N 47-93 від 10.05.93 р. та Указом Президента України від 12.11.1999 р. N 1468/99 був утворений Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України.

Крім того, у проекті слід визначити механізм реалізації Національним банком України нових функцій.

2. У новій редакції ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" пропонується встановити перелік видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, ліцензії на здійснення яких видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, без їх термінологічного визначення. Зазначимо, що значна частина цих термінів викладається в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" та спеціальних законах, що регулюють відповідний вид господарської діяльності на ринку фінансових послуг. Проте, для більшої зручності, пропонуємо залишити термінологічне визначення видів діяльності на ринку фінансових послуг у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також дати визначення нових термінів, якими доповнюється ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

3. Головним управлінням не підтримується пропозиція частини четвертої нової редакції ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку права видавати один бланк ліцензії на декілька видів діяльності на ринку фінансових послуг. Насамперед, це пов'язано з тим, що певні види діяльності за своєю суттю є різними, а тому потребують різних ліцензійних умов. Певні проблеми можуть виникнути у фінансової установи, якщо на бланку ліцензії зазначається декілька видів професійної діяльності, один з яких тимчасово зупинений або анульований.

Опрос