Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг

Заключение к проекту закона Украины от 20.07.2015 № 2413а
Дата рассмотрения: 10.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг"

У законопроекті, з метою консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, пропонується: уточнити питання адміністративної відповідальності за правопорушення з питань діяльності на фондовому ринку та накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; вилучити із переліку повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: внесення подання щодо застосування санкцій до порушень законодавства про зовнішньоекономічну діяльність; визначення порядку формування статутного капіталу страховика-резидента цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю; уточнити права та функції, повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань страхування, а також діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення; передати НБУ функції щодо здійснення державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України; покласти на Правління НБУ повноваження щодо державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення); збільшити з шести до семи членів Правління, а також з п'яти до шести заступників голови НБУ; визначити мету державного регулювання НБУ ринків небанківських фінансових послуг; конкретизувати обмеження щодо службовців НБУ та їх родичів першого ступеня спорідненості; визначити завдання і повноваження НБУ з державного регулювання у сфері ринків небанківських фінансових послуг; розширити повноваження НБУ з питань недержавного пенсійного забезпечення, соціального страхування, страхування сільськогосподарської продукції, аудиту, ліцензування господарської діяльності тощо.

У зв'язку із цим пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, а також законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про організацію формування та обігу кредитних історій", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про іпотечні облігації", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про ліцензування видів господарської діяльності".

У Пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його розроблено з метою "скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг" та "підвищення ефективності державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, сприятимуть активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг"

Головне управління, поділяючи позицію суб'єкта права законодавчої ініціативи щодо необхідності оптимізації кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг, у той же час вважає за доцільне щодо окремих положень законопроекту висловити такі зауваження та пропозиції.

Опрос