Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения условий ведения бизнеса, упрощения доступа к информации

Заключение к проекту закона Украины от 18.03.2015 № 2407
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації" (реєстр. N 2407 від 14.04.2015 р., доопрацьований)

У проекті пропонується внести до законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та деяких інших зміни, згідно з якими пропонується перейти з друкованої форми опублікування обов'язкової інформації, яка надається суб'єктами господарювання щодо їх діяльності (наприклад, повідомлень про розміщення акцій з наданням акціонерам переважного на їх придбання; повідомлень про проведення загальних зборів акціонерного товариства; проспекту емісії цінних паперів при їх публічному розміщенні; рішення про проведення загальних зборів корпоративного фонду з кількістю учасників понад 1000 осіб тощо), до електронної, коли відповідна інформація має розміщуватися в загальнодоступних інформаційних базах відповідних центральних органів виконавчої влади. Як зазначається у Пояснювальній записці до проекту, його прийняття покращить умови ведення бізнесу в Україні, спростить доступ до публічної інформації тощо.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо її змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. У проекті пропонується внести зміни до законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про іпотечні облігації", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", у яких передбачається замінити публікацію обов'язкової інформації у друкованих виданнях на її публікацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На нашу думку, такий перехід до електронної форми документообігу буде ефективним за умови користуванням Інтернетом більшості населення України. Проте згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=150&language=uk), забезпеченість доступу населення України до мережі Інтернет у 2014 році склала всього 13,7 відсотків. За цих умов, на думку управління, було б доцільним поряд з оприлюдненням відповідної інформації у електронній формі залишити можливість отримання інформації з друкованих засобів інформації, хоча б для учасників загальних зборів акціонерних товариств з одночасним скороченням переліку таких видань. Отже розміщення відповідної інформації у загальнодоступних інформаційних базах даних центральних органів виконавчої влади має поєднуватися з її опублікуванням у офіційних друкованих виданнях.

Крім того, вважаємо, що обов'язок мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет з метою оприлюднення необхідної інформації, яка передбачена для публічних акціонерних товариств у частині 3 ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", робить зайвим додаткове її оприлюднення на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з цим Головне управління не підтримує також і пропозицію щодо виключення з частини 1 статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" пункту 5, в якому встановлена відповідальність юридичних осіб на ринку цінних паперів за не опублікування чи опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації.

Опрос