Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений законодательства по вопросам судопроизводства

Заключение к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2358а
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства"

З метою удосконалення процедури, етапів та строків первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, а також практичної реалізації положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про судоустрій та статус суддів", зокрема: 1) доповнити статтю 84 "Проведення кваліфікаційного оцінювання" частиною 4, згідно якої "відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання, в тому числі неявка для проходження кваліфікаційного оцінювання,є підставою для, звільнення судді з посади у зв'язку з порушенням присяги"; 2) доповнити статтею 85-1 "Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного оцінювання", згідно якої за необхідності Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі - ВККСУ) має право надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, інших осіб для отримання відповідної інформації.

Крім того, проектом пропонується низка змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про право на справедливий суд", згідно яких: 1) строк проведення первинного кваліфікаційного оцінювання для суддів вищих спеціалізованих судів збільшується до дев'яти місяців (підпункт 1 пункту 6 в редакції проекту); 2) до участі у колегіях ВККСУ можуть бути залучені члени Вищої ради юстиції України (за згодою) (абзац 2 пункту 7 в редакції проекту); 3) ВККСУ має право залучати органи суддівського самоврядування, громадські організації, адвокатів, прокурорів для попереднього вивчення та підготовки матеріалів щодо первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, без права делегування таким залученим особам своїх повноважень (абзац 3 пункту 7 в редакції проекту); 4) первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, які на момент проведення такого оцінювання є членами ВККСУ або членами Вищої ради юстиції, здійснюється після припинення їх повноважень як членів ВККСУ або ВРЮ (абзац 4 пункту 7 в редакції проекту); 5) "кандидати, зараховані до резерву на заміщення вакантних посад судді до дня набрання чинності цим Законом, беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад судді на загальних засадах за умови складання ними кваліфікаційного іспиту після набрання чинності цим Законом, і з результатами тільки такого іспиту (пункт 16 в редакції проекту); 6) "кандидати, рекомендовані ВККСУ для призначення на посаду судді вперше, але не призначені на посаду судді до набрання чинності цим Законом, повторно складають кваліфікаційний іспит в порядку, передбаченому цим Законом, та беруть участь у конкурсі на заміщення посади судді відповідно до результатів такого іспиту" (абзац 2 пункту 17 в редакції проекту). Також проектом пропонується право перегляду рішень Вищого адміністративного суду України стосовно оскарження актів, дій чи бездіяльності ВККСУ надати Верховному Суду України (частини 6 та 7 статті 171-1 "Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" Кодексу адміністративного судочинства України; далі - КАСУ, в редакції проекту).

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий проект, вважає за необхідне зазначити таке.

1. Проектом запропоновано доповнити статтю 84 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (далі - Закон) частиною четвертою, якою відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання, в тому числі неявка для його проходження у визначені строки фактично визнається порушенням присяги. Це суперечить змісту статті 56 Закону в чинній редакції, відповідно до якої присяга стосується дій судді при здійсненні правосуддя, здійснення повноважень та виконання обов'язків, забезпечення поведінки, яка б відповідала званню судді та підтримувала б авторитет правосуддя. Відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання не пов'язана зі здійсненням суддею правосуддя та не є поведінкою, яка порочить звання судді. При доопрацюванні проекту необхідно деталізувати, яка змістовна частина присяги порушується суддею вказаними діями, тим самим обгрунтувати можливість ініціювання звільнення судді за вказані дії саме з такої підстави. Звертаємо також увагу, що підведення під вказану підставу звільнення потребує внесення змін до норм законодавства, які деталізують окремі змістовні частини присяги (здійснення правосуддя, виконання обов'язків судді, дотримання правил поведінки судді тощо). За відсутності таких змін погодитися з тим, що відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання, в тому числі неявка для його проходження у визначені строки, є порушенням присяги, не можна.

2. Звертаємо також увагу, що пропонуючи в проекті фактично передбачити негативні наслідки за неявку для проходження кваліфікаційного оцінювання, не враховано можливість наявності поважних причин для такої неявки, зокрема хвороби.

3. Викликає зауваження запропонована проектом редакція статті 85-1 Закону. Так, в частині першій зазначеної статті передбачено, що навіть сумнів в достовірності інформації, викладеної в суддівському досьє або наданої суддею під час співбесіди може бути підставою надіслання запиту для отримання інформації. В частині другій вказаної статті пропонується надати право ВККСУ залежно від значення інформації, неповнота або недостовірність якої була виявлена при проведенні кваліфікаційного оцінювання, відсторонити суддю від здійснення правосуддя до закінчення кваліфікаційного дослідження. Запропонована редакція статті може створити умови для зловживань, неоднакового підходу до різних суддів за аналогічних умов, враховуючи відсутність критеріїв, що визначають, як саме оцінювати значення інформації, неповнота або недостовірність якої була виявлена.

4. Пропозиція проекту щодо можливості залучати до участі у колегіях ВККСУ, які будуть здійснювати первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, членів Вищої ради юстиції (за їх згодою) (абзац 2 пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" - в редакції проекту) суперечить положенням статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України "Про Вищу ради юстиції", які, в свою чергу визначають вичерпний перелік повноважень даного органу. Зокрема до таких належать: 1) внесення подання Президенту України про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; 2) розгляд справ і прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; 3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та 4) розгляд скарг на рішення про притягнення (та про відмову у притягненні) до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. Отже, запропоноване проектом положення виходять за межі повноважень Вищої ради юстиції, визначених Основним законом України, а тому є неприйнятними.

Опрос