Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления правовой защиты прав ребенка по управлению его имуществом

Заключение к проекту закона Украины от 10.03.2015 № 2355
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту прав дитини з управління її майном (реєстр. N 2355 від 10 березня 2015 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту прав дитини з управління її майном (реєстр. N 2355 від 10 березня 2015 року) (далі - Законопроект), поданий народним депутатом України Веселовою Н. В.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою підвищення правового захисту прав дитини в Україні з управління її майном, розширення її цивільної правосуб'єктності, удосконалення правових норм та упорядкування термінологічної бази.

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до законів України "Про охорону дитинства", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про громадянство України", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Житлового кодексу Української РСР, якими пропонується вдосконалити правовий механізм управління майном дитини, посилити заходи державного контролю щодо гарантування дитині цього права, забезпечити збереження житлової площі в гуртожитку державної та комунальної власності за тимчасово відсутньою дитиною, забезпечити збереження житлової площі в службовому жилому приміщені, а також деякі інші зміни.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Конституції України визначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

За приписом частини другої статті 19 Основного Закону України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини третьої статті 51 Конституції України сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом (частини перша та друга статті 52 Основного Закону України).

Опрос