Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об управлении имуществом ребенка

Заключение к проекту закона Украины от 10.03.2015 № 2354
Дата рассмотрения: 30.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про управління майном дитини" (N 2354 від 12.03.2015 р.)

У законопроекті пропонується на рівні спеціального закону визначити правові й організаційні засади управління майном дитини та державного контролю за цією діяльністю органами опіки та піклування з метою забезпечення ефективного здійснення та захисту права дитини на майно. На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, його прийняття та "подальша реалізація забезпечить ефективну реалізацію здійснення управління майном дитини стане стрижнем механізму управління, позаяк базуватиметься на обґрунтованій концепції та стратегії".

Головне управління, розглянувши поданий законопроект, вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Не заперечуючи проти необхідності вдосконалення правового механізму управління майном дитини, вважаємо, що таке вдосконалення має відбуватися не шляхом прийняття спеціального закону про управління майном дитини, а шляхом внесення для цього необхідних змін до чинних законодавчих актів. На сьогодні суспільні відносини у сфері управління майном дитини регулюються у відповідних положеннях глави 14 Сімейного кодексу України, статті 25 Закону України "Про охорону дитинства", Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих актів, до яких і слід вносити відповідні зміни. Вважаємо, що саме такий підхід дозволить забезпечити дотримання принципу системності законодавства, а також зменшить кількість неузгодженостей і суперечностей між законодавчими актами у цій сфері, яких, як правило, тим більше, чим більше різних законодавчих актів регулюють одну сферу суспільних відносин.

2. Варто також взяти до уваги те, що значна частина положень поданого законопроекту дещо іншими словами повторює зміст відповідних положень чинного законодавства. Наприклад, визначення змісту терміну "дитина" у пункті 3 статті 1 проекту майже повністю повторює відповідне визначення у абзаці 2 статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" (саме в якому і слід його визначати). Що стосується уточнення про те, що дитиною є "фізична особа із дня народження до досягнення 18-річного віку, або відповідно до законодавства вона не набула повної цивільної дієздатності раніше", яке є визначенні, що міститься у проекті, і якого не має у визначенні, що міститься у статті 1 Закону України "Про охорону дитинства", то воно, на нашу думку, цілком охоплюється словами "якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше", які є в обох визначеннях. Визначення органів опіки та піклування у пункті 9 статті 1 проекту фактично дублює перелік цих органів у частині 1 статті 56 ЦК України. Положення, частини 2 статті 4 проекту згідно з яким батьки здійснюють управління майном дитини у віці до 14 років без спеціального на то призначення дублює відповідне положення частини 1 статті 177 СК України, положення частини 1 статті 8 проекту, згідно з яким батьки управляють майном дитини спільно, якщо інше не передбачено договором між ними, - відповідне положення частини 3 статті 177 СК України, положення частини 2 статті 8 проекту, згідно з яким при вчиненні одним з батьків правочинів щодо майна дитини вважається, що він діє за згодою другого батька, - відповідне положення частини 2 статті 177 СК України.

Опрос