Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране прав на промышленные образцы" (относительно изменения процедуры получения патентов на промышленные образцы)

Заключение к проекту закона Украины от 10.03.2015 № 2352
Дата рассмотрения: 07.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки)" (реєстр. N 2352 від 10.03.2015 р.)

У проекті пропонується вдосконалити процедуру отримання патентів на промислові зразки для запобігання зловживання патентними правами, оскільки останнім часом поширилися практика, за якою заявники, "які не будучи авторами промислових зразків чи дійсними виробниками певної продукції, подають заявки на реєстрацію з недобросовісними намірами та в подальшому зловживають наданими правами". Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, "сприятиме вдосконаленню відносин, пов'язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на промислові зразки".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження та пропозиції.

1. Головне управління не вбачає необхідності у доповненні статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (у подальшому - Закон) визначенням змісту термінів "міжнародна реєстрація" та "ВОІВ". Це пояснюється тим, що запропоноване визначення терміну "міжнародна реєстрація" не узгоджується з визначенням цього терміну у статті 1 Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 2 липня 1999 р., а визначення терміну "ВОІВ" є нічим іншим як розшифровкою назви відповідної міжнародної організації (Всесвітня організація інтелектуальної власності), що не є розкриттям змісту відповідного поняття. Крім того, запропоноване у змінах до цієї статті уточнення змісту терміну "реєстр" словами "який ведеться в електронному вигляді" має бути узгоджено з частиною 1 статті 17 Закону, згідно з якою форма реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. У доповненнях до частини 1 статті 11 Закону пропонуємо уточнити те, що заявка в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису має відповідати вимогам Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. У змінах до статті 14 Закону пропонується запровадити "двохетапну" експертизу заявки та відповідного промислового зразка. Спочатку заявка та промисловий зразок перевіряється на дотримання вимог, визначених у абзаці 1 частини 8 цієї статті. У разі, якщо за результатами такої перевірки з'ясована їх відповідність встановленим вимогам, на сайті закладу експертизи оприлюднюється відповідна інформація, за наслідками ознайомлення з якою будь-яка особа може подати до закладу експертизи заперечення проти видачі патенту на підставі невідповідності заявленого промислового зразка умовам надання правової охорони, а також на підставі використання у заявленому промисловому зразку торговельної марки, право на яку належить іншій особі, або торговельної марки, визнаної добре відомої в Україні.

Головне управління не підтримує запровадження зазначеної вище процедури, оскільки вона збільшує (принаймні, на 4 місяці) строк реєстрації відповідного промислового зразка. У зв'язку з цим, на нашу думку, було б доцільнішим "відкриття" інформації про заявку та відповідний промисловий зразок для подачі заперечень проти їх реєстрації не після завершення відповідної експертизи закладом експертизи, як це пропонується у проекті, а одразу після подання заявки.

Слід також звернути увагу на те, що використання у поданому для реєстрації промисловому зразку "чужих" торговельних марок прямо не включено до вимог, на які він перевіряється відповідно до абзацу 1 частини 8 статті 14 Закону (хоча використання "чужих" торговельних марок у промисловому зразку може розглядатися як його відповідність умовам патентоспроможності промислового зразка відповідно до статті 6 Закону). Виходячи з цього, пропонуємо внести відповідне уточнення до змісту вимог, які пред'являються для реєстрації заявки та відповідного промислового зразка. Слід також чітко визначитися з тим, чи має при проведенні експертизи заявки та промислового зразка перевірятися їх відповідність умовам патентоспроможності. Звертаємо увагу й на те, що від відповіді на це питання залежить доцільність внесення запропонованих змін до статті 18 Закону, згідно з якими патент видається під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності.

Опрос