Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах (относительно обеспечения проведения государственной геолого-экономической оценки запасов полезных ископаемых)

Заключение к проекту закона Украины от 14.07.2015 № 2341а
Дата рассмотрения: 25.08.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо забезпечення проведення державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин)" (реєстр. N 2341а від 14.07.2015 р.)

У законопроекті пропонується відновити редакцію статті 45 Кодексу України по надра (далі - КУН), яка діяла до набрання чинності Законом України від 16.10.2012 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні", і відповідно до якої, зокрема, державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин проводились Державною комісією України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ), а не центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (Державна служба геології та надр України), як це передбачено у чинній редакції цієї статті. Як зазначено, у Пояснювальній записці до проекту, головною його метою є попередження проявів корупції у відповідній сфері, а також запобігання "ускладненням і затягуванням проведення державної експертизи, що викликає справедливі нарікання користувачів надр, перешкоджає надходженню інвестицій у гірничу галузь та не сприяє її розгляду як напряму для інвестування у цілому".

Проаналізувавши законопроект, Головне управління у цілому не заперечує проти вказаної законодавчої ініціативи. Разом з тим слід звернути увагу на необхідність чіткого визначення статусу ДКЗ, яка згідно з відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р. N 1689, визначена як установа, що діє при Держгеонадрах і провадить науково-технічну діяльність, пов'язану з проведенням на замовлення користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади державної експертизи геологічних матеріалів з вивчення і використання надр та оцінки запасів корисних копалин. За цих умов, для надання ДКЗ функцій щодо проведення відповідних експертиз, на нашу думку, необхідно внести відповідні зміни до статті 7 Закону України "Про державну геологічну службу України", в якій визначаються функції державних підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Слід також врахувати те, що повернення ДКЗ функцій щодо експертизи та оцінки запасів корисних копалин розвіданих родовищ, як це пропонується у змінах до частини 4 статті 45 КУН, має бути узгоджено з положеннями частини 2 статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу", згідно з якою організація проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчання та раціонального використання надр.

Зазначимо також, що, на нашу думку, оскільки кондиції як сукупність вимог до якості і кількості корисних копалин, гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища є нормативно-правовим актом (наприклад, Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу, затверджене наказом ДКЗ від 27.11.2006 року N 316), юридично коректніше приймати його рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади, а не державної установи, яка не має такого статусу. Крім цього, управління не підтримує вилучення з статті 45 КУН частини 3, згідно з якою "порядок розробки кондицій на мінеральну сировину встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", оскільки з її виключенням стане незрозумілим, який орган буде встановлювати відповідний порядок.

Опрос