Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления минимального удельного веса заработной платы в структуре себестоимости)

Заключение к проекту закона Украины от 10.07.2015 № 2332а
Дата рассмотрения: 11.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення мінімальної питомої ваги заробітної плати у структурі собівартості)" (N 2332а від 10.07.2015 р.)

У проекті пропонується законодавчо визначити мінімальну питому вагу заробітної плати у структурі собівартості продукції на рівні, не нижчому за 25 %. У пояснювальній записці така пропозиція мотивується тим, що "у зарубіжних країнах частка заробітної плати у структурі собівартості продукції складає приблизно від 30 до 50 відсотків, коли в Україні - від 5 до 7 відсотків".

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, звертає увагу на таке.

1. Насамперед слід зазначити, що показник "мінімальна питома вага заробітної плати у структурі собівартості продукції" вітчизняною статистикою не визначається. У зв'язку з переходом вітчизняної статистики на міжнародні стандарти, які не передбачають облік і розрахунок зазначеного показника, введено інший - "витрати на оплату праці у структурі витрат на виробництво".

2. Частка витрат на оплату праці у структурі витрат на виробництво, не є предметом законодавчого регулювання, оскільки фактичні пропорції складаються за підсумками діяльності підприємства відповідно до існуючої структури та вартості основних факторів виробництва: основних фондів, сировини, матеріалів та праці, і є залежними від видів виробництва та існуючих технологій. Таким чином, розмір частки витрат на оплату праці у структурі витрат на виробництво буде більше у тих галузях, де більше ручної праці, а високий розмір цієї частки у ВВП економічно розвинених країн світу пояснюється, зокрема, значним розвитком сфери послуг, яка має високу долю затрат живої праці.

3. На наш погляд, пропорційний та справедливий розподіл суспільного багатства між різними категоріями громадян в ринковій економіці має здійснюватися ринковими методами: шляхом оподаткування прибутків, бюджетного перерозподілу коштів, розвитку соціального страхування, договірного регулювання умов праці, в т. ч. її оплати тощо. А єдиним реальним ринковим економічно обгрунтованим шляхом підвищення розміру заробітної плати є збільшення попиту на робочу силу на вітчизняному ринку праці за рахунок розвитку вітчизняного виробництва, що передбачає створення відповідних, зокрема законодавчих умов розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності.

Опрос