Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно занятости инвалидов

Заключение к проекту закона Украины от 09.07.2015 № 2322а
Дата рассмотрения: 02.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів" (N 2322а від 09.07.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про колективні договори та угоди" пропонується встановити відповідальність за недодержання порядку реєстрації підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасне подання нею до відділень зазначеного Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів; впровадити стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення ними реалізації права осіб з інвалідністю на працю, зокрема шляхом встановлення альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування таких осіб; передбачити включення до колективних договорів та угод положень щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю тощо. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, "забезпечить на належному рівні, з урахуванням досвіду країн ЄС, реалізацію особами з інвалідністю свого права на працю, що гарантується їм Конституцією України, Конвенцією ООН про права інвалідів, Конвенцією Міжнародної організації праці 1983 року про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159, які є частиною національного законодавства".

Головне управління, підтримуючи в цілому спрямованість проекту на вдосконалення законодавства про зайнятість осіб з інвалідністю, вважає за доцільне зазначити щодо його змісту наступне.

У новій редакції частини 2 статті 10 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" передбачається, що "Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення". Звертаємо увагу на те, що із цього формулювання не ясно, про який центральний орган виконавчої влади йдеться. Принагідно нагадаємо, що згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423, Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну. Аналогічне застереження стосується і інших відповідних змін до названого Закону (статті 141, 142, 143, 20).

Частина 1 нової редакції статті 141 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", в якій встановлюється, що "підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на отримання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування (обов'язкових платежів), поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільових позик, дотацій" виглядає дещо декларативною. З метою подолання цього логічним було б уточнити, на підставі яких актів законодавства регулюватимуться зазначені питання. Із частини 2 цієї статті пропонуємо вилучити слова "сприяє у працевлаштуванні інвалідів", оскільки зазначені питання не регулюються у цій статті.

Вилучення з абзацу 4 статті 143 названого Закону слів "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" призведе до невизначеності щодо того, який орган має проводити аналіз соціально-економічних показників діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, на підставі якого приймається рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування, фінансової допомоги.

У новій редакції частини 6 статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", в якій передбачені альтернативні можливості виконання нормативу робочих місць для інвалідів, пропонується не застосовувати такий механізм виконання цього нормативу до підприємств, установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Головне управління не підтримує цю пропозицію, оскільки її реалізація поставить у нерівні умови підприємства, установи і організації різних форм власності, що не узгоджується з частиною четвертою статті 13 Конституції України, згідно з якою держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, які мають бути рівними перед законом.

Опрос