Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно необходимости соблюдения принципа равноправия судей Конституционного Суда Украины

Заключение к проекту закона Украины от 08.07.2015 № 2318а
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо необхідності дотримання принципу рівноправності суддів Конституційного Суду України"

Законопроект, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, спрямований на удосконалення законодавства задля забезпечення дотримання принципу рівноправності суддів Конституційного Суду України. Для досягнення цієї мети пропонується внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) передбачивши, що до стажу роботи, який дає судді Конституційного Суду України право на щомісячну доплату за вислугу років, право на додаткову оплачувану відпустку, а також право на збільшення розміру довічного грошового утримання зараховується стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом, стаж державної служби.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити наступне.

1. У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що недотримання принципу рівноправності суддів Конституційного Суду України, полягає у тому, що розмір суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, які призначені суддями вперше, значно нижчий від суддівської винагороди суддів, які раніше працювали суддями. Однак таке твердження, на наш погляд, є дещо хибним, оскільки зазначений вище принцип має зовсім інше змістовне навантаження.

Так, принцип рівноправності суддів означає відсутність під час розгляду конкретних справ якихось переваг у будь-кого з суддів Конституційного Суду України, включаючи і Голову Конституційного Суду. Зміст цього принципу розкривається також і через те, що кожен суддя має один голос і рівне право його використання при виконанні своїх суддівських обов'язків. Головуючий на засіданні Колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні не має права обмежувати суддів у можливості задавати запитання учасникам засідань, знімати поставлені суддями запитання, коментувати висловлювання та запитання суддів, учасників засідання. Судді Конституційного Суду України під час засідань повинні утримуватись від коментарів та реплік, від втручання у дії головуючого.

Зважаючи на вищевикладене, при підготовці законопроекту слід приділяти більшу увагу теоретичному обґрунтуванню запропонованих змін.

2. Винайдення можливості виплати суддівської винагороди на рівні, який би забезпечував захищеність суддів в роботі, їх незалежність та неупередженість є важливим питанням, що потребує вирішення в якомога коротші строки. На це, зокрема, звернута увага в Європейській хартії про закон "Про статус суддів" від 10.07.98 року (пункт 6.1). Водночас відповідно до частини третьої статті 124 Конституції України, частини третьої статті 1 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. А тому забезпечення належного рівня суддівської винагороди потребують судді всіх судів, а не лише Конституційного Суду України не зважаючи на те, що (як зазначено в Пояснювальній записці до законопроекту) конституційне судочинство має свою специфіку в порівнянні з судочинством у кримінальних, цивільних, адміністративних справах.

3. У Пояснювальній записці до законопроекту також зазначається, що необхідність запропонованих змін зумовлена необхідністю захисту прав суддів Конституційного Суду України, які призначені суддями вперше, адже розмір їх суддівської винагороди значно нижчий від суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, які раніше працювали суддями. Однак зі змісту запропонованих змін до статей 133 - 135 Закону випливає, що ці зміни стосуватимуться всіх суддів Конституційного Суду України, а не лише тих, які призначені суддями вперше. За змістом законопроекту, кожному судді Конституційного Суду України до стажу роботи, що дає право на щомісячну доплату за вислугу років, буде зараховуватися також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби. Таке обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, наведене у супровідних документах до нього, не повною мірою відповідає його змісту. Зазначене дозволяє дійти висновку, що навіть за умови внесення запропонованих змін, мета законопроекту щодо "урівняння" розміру суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, які призначені суддями вперше, та суддів Конституційного Суду України, які раніше працювали суддями, досягнута не буде.

Опрос