Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с положениями Закона Украины "О рынке природного газа" (касательно особенностей осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа в переходный период)

Заключение к проекту закона Украины от 07.07.2015 № 2312а
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (стосовно особливостей провадження господарської діяльності на ринку природного газу у перехідний період)" (реєстр. N 2312а від 07.07.2015 р.)

Поданий проект за своїм змістом повторює більшість положень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (стосовно особливостей провадження господарської діяльності на ринку природного газу)" (реєстр. N 2055а від 10.06.2015 року). У зв'язку з цим вважаємо за доцільне повторити значну частину пропозицій та зауважень, які були висловлені у висновку управління N 16/3-944/2055а від 16.06.2015 року на проект N 2055а.

1. У змінах до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" пропонується надати повноваження щодо затвердження ліцензійних умов (крім закріплення відповідних повноважень за Кабінетом Міністрів України) уповноваженому законом державному колегіальному органу.

На думку Головного управління, зазначене доповнення не є таким, що безпосередньо випливає із Закону України "Про ринок природного газу", оскільки в ньому такий термін не використовується. У частині 2 його статті 9 передбачено, що "ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу, пов'язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, затверджуються Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства". При цьому згідно з статтею 1 цього Закону під регулятором розуміється "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". За цих умов, на нашу думку, зміни до пункту 4 статті 1 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" доцільніше викласти у такій редакції "а у випадках, визначених законом - іншого органу державної влади".

Аналогічні за змістом уточнення пропонуємо внести також до статті 2 названого Закону.

2. На нашу думку, запропонована у проекті редакція пункту 27 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" не має безпосереднього відношення до частини 3 статті 9 Закону України "Про ринок природного газу", оскільки у цій статті йдеться про те, що на ринку природного газу за умови отримання відповідної ліцензії провадиться господарська діяльність, пов'язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу. У зв'язку з цим пропонуємо внести відповідні зміни до пункту 27 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Пропонуємо із запропонованих у проекті змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" вилучити слова "відокремлення", оскільки ця вимога по суті стосується обмеження для операторів ринку природного газу щодо суміщення видів господарської діяльності, що вже передбачено у пункті 5 цієї статті. У зв'язку з цим пропонуємо новий абзац, яким доповнюється цей пункт, викласти у такій редакції: "виконання передбачених законом вимог про незалежність ліцензіата від інших фізичних та юридичних осіб".

Опрос